• Home
  • Nieuws
  • Overgang naar zero emissiezones moet eerlijker

Overgang naar zero emissiezones moet eerlijker

Geplaatst op      Leestijd: 3 minuten
Overgang naar zero emissiezones moet eerlijker

Schone lucht willen we allemaal. Om dat te bereiken worden er in heel Nederland, ook in Nijmegen, zero-emissiezones ingevoerd. Stadspartij Nijmegen maakt zich net als veel ondernemers en inwoners zorgen over wat dit betekent in de dagelijkse praktijk. Want een inrijverbod voor alle bedrijfswagens op benzine en diesel is een zwaar middel.

Dit zware middel raakt sommige ondernemers harder dan andere. Daarom tuigt de rijksoverheid een stelsel van ontheffingen en overgangsregelingen op. Die moeten erop gericht zijn het invoeren van zero emissiezones eerlijker te maken.

Stadspartij Nijmegen is er nog niet gerust op. We zien nog veel knelpunten die onvoldoende beantwoord zijn. Daarom vroegen wij, samen met de VVD, een debat aan over dit onderwerp. Stadspartij Nijmegen heeft daarin een aantal zorgen en mogelijke oplossingen geopperd.

Hieronder vind je die zorgen en mogelijke oplossingen op een rijtje.

Waarom een totaal inrijverbod voor de Benedenstad?
Niet alleen het winkelgebied maar ook de hele Benedenstad wordt meegenomen in de zero emissiezone in de binnenstad. Dat voelt onlogisch. De Benedenstad is een woonwijk. Door de afsluiting van de Waalkade is hier al veel minder logistiek verkeer. Ook is er niet gedacht aan overslagpunten aan de rand van de binnenstad en Benedenstad zelf. Een aanpassing van de grenzen van de zone is daarom, in onze ogen, logisch.

Kunnen bewoners van de zones nog wel alle diensten en goederen aan huis krijgen?
Bewoners, met name in het stadscentrum, zijn tot nu toe nauwelijks voorgelicht. Maar hebben zij wel door wat de impact is? Kunnen zij straks nog wel alle goederen en diensten aan huis krijgen? Kan de loodgieter nog langskomen met zijn busje? Kan de wasmachine nog aan huis geleverd worden? Het zijn vragen die open staan bij de bewoners. We willen meer inspanningen van het college om deze groep voor te lichten en hun zorgen serieus te nemen.

Hoe moet het straks met ondernemers en werknemers die wonen in een zero emissiezone?
ZZP'ers en werknemers die in het stadscentrum wonen, mogen straks niet meer met hun auto of bedrijfswagen bij hun huis komen. We vinden dit onredelijk. Dit gaat niet om logistiek verkeer maar om woon-werkverkeer. We willen daarom dat het college onderzoekt of deze groep een lokale ontheffing kan krijgen.

Te krappe planning en te lang onzekerheid
Pas eind 2024 kunnen ondernemers bij een landelijk loket hun ontheffingen gaan aanvragen. De uitslag laat dan nog even op zich wachten. Stadspartij Nijmegen vindt dat ondernemers te laat zekerheid krijgen. Er is dan niet genoeg tijd om nog om te schakelen. Daarom willen wij afspraken maken over een haalbare deadline voor ondernemers, die hen genoeg tijd geeft om oplossingen te zoeken, ook als dit betekent dat de invoering van zero emissiezones langzamer gaat of uitgesteld wordt.

Marktlieden en kermisondernemers in het nauw
Marktlieden en kermisondernemers zijn sterk afhankelijk van hun bedrijfsvoertuigen. Ze ondernemen vanuit die wagens en hebben lang niet altijd de mogelijkheid om eigen laadcapaciteit te regelen of een vervangend elektrisch voertuig te regelen. Daarom vinden wij het eerlijk als deze hele groep een ontheffing kan krijgen.

Tot slot
Laten we niet afwachten en pas reageren op problemen als ze daar zijn. Stadspartij Nijmegen blijft zich daarom actief inspannen om ervoor te zorgen dat de invoering van Zero Emissie Zones eerlijk en effectief verloopt voor al onze bewoners en ondernemers.

Maak jij je ook zorgen? Laat je horen!
Maak jij je ook zorgen om de aanstaande zero emissiezones in de stad? Tot 28 maart kun je bij de gemeente een zienswijze indienen met jouw knelpunten en zorgen. Hoe dat precies in elkaar zit en hoe je dit kunt doen lees je hier.
Schrijf in voor onze nieuwsbrief en we informeren je periodiek.
InschrijvenDoneer
Doneer
X
Verder
<
Verder
<
Verder

Je wordt doorgestuurd
naar de betaalpagina
van jouw keuze.