De typische Stadspartij Nijmegen-stijl

Stadspartij Nijmegen blijft niet hangen in linkse of rechtse ideologieën, maar staat voor doorpakken en 100% focus op wat Nijmegen nodig heeft. Stadspartij Nijmegen is een pragmatische 'mit de fuutjes op de straot' partij met lef. Een partij voor en door Nijmegenaren.

Stadspartij Nijmegen denkt graag in betaalbare en praktische oplossingen, in plaats van in problemen. We bieden Nijmegenaren de ruimte voor een vrij leven en zorgen dat het Stadhuis ruimte laat voor hun ideeën en wensen.

Dit alles bereiken we met elkaar. Door te luisteren naar elkaar. Want wij vinden dat het Stadhuis veel vaker verbindingen moet leggen met álle Nijmegenaren. Want participatie betekent dat er meer ruimte moet zijn voor bewoners om creatieve ideeën te delen. Juist al in een vroeg stadium van planvorming. We moeten bewoners niet behandelen als lastige bezwaarmakers, maar ervoor zorgen dat ze zich veel meer uitgenodigd voelen om mee te denken.

De gemeente Nijmegen hoort daarom dienstgericht, doelgericht en transparant. te zijn. De gemeenteraad moet een brede afspiegeling zijn van Nijmegenaren op alle opleidingsniveaus en niet alleen maar van hoogopgeleiden. Juist de combinatie van praktisch en theoretisch opgeleiden geeft de beste inzichten en slimste oplossingen. Precies wat Nijmegen verdient.
Lees meer

Onze standpunten


Word lid