Een vrij Nijmegen

Nijmegen, de stad waar vrijheid zwaar bevochten is. Die vrijheid is een groot goed. We sluiten niemand uit en zijn gastvrij. Want juist mensen geven kleur aan onze stad. En daarom moet medemenselijkheid voorop staan in het beleid van de gemeente. We verzetten ons daarom met hand en tand tegen eenzaamheid, intolerantie en armoede. En we zorgen dat iedereen zich in deze stad kan bewegen en ontwikkelen zoals zij dat willen. We geven volop ruimte aan onze ondernemers en burgerinitiatieven en omarmen goede ideeën en acties vanuit de Nijmegenaren. Deze stad mag en moet groeien om goede woonruimte te bieden aan iedereen, maar die groei mag nooit ten koste gaan van vrijheid en leefbaarheid.

Word lid