Niet afknijpen, maar ruimte bieden aan verkeer

Na decennia van het afknijpen van automobiliteit en slechte doorstroming en files benutten om mensen de fiets te laten pakken, is het tijd voor een realistische blik op verkeer in deze stad. Mobiliteit heeft ruimte nodig in deze groeiende stad. We zetten in op duurzame automobiliteit, vriendelijke (elektrische) fietsvoorzieningen en toegankelijkheid voor iedereen.

  • Bouwen aan een groeiende stad betekent ook investeren in groeiende mobiliteit. We maken ruimte voor duurzame automobiliteit, samen met veilige ruimte voor voetgangers en een prettig fietsnetwerk. We stappen af van de strategie om parkeerdruk op te voeren en files te creëren om mensen uit de auto te dwingen. Autogebruik moet geen elitair, schaars goed worden. Nijmegen wordt geen stad alleen voor hippe, fitte fietsers, maar wordt een stad waar iedereen zich kan bewegen zoals zij dat willen. Een stad die juist de ruimte geeft aan innovatieve automobiliteit, bijvoorbeeld door waterstofstations te faciliteren.

  • Doorstroming is superbelangrijk. Verkeerslichten horen verkeer te regelen en niet te ontregelen. We gaan ze bekijken als verkeerslichten, niet als stoplichten. Doorstroming op belangrijke doorgaande wegen zoals de Graafseweg en de S100 krijgen weer prioriteit. Waar dat kan, maken we bushavens, zodat bussen niet langer op de weg stoppen en het verkeer daarachter ophouden.

  • Openbaar vervoer in de daluren wordt weer gratis voor onze ouderen en blijft gratis voor mensen met een laag inkomen. De OV-kaart voor ouderen geldt nu alleen in stadsbussen, maar door het verdwijnen van stadsbuslijnen hebben sommige mensen alleen nog maar een halte met een streekbus vlakbij huis beschikbaar. En daarom mogen zij niet gratis meereizen. Daarom moet de OV-kaart ook bruikbaar worden in streekbussen, zodat iedereen vanaf huis binnen de stadsgrenzen kan blijven reizen. We zetten in op een adequaat busnetwerk van en naar alle wijken. Om de drukte van bussen in en langs het centrum te verlagen, laten we meer bussen over de Oversteek rijden.

  • Betaalbaar parkeren op loopafstand is goed voor de bereikbaarheid van de binnenstad. Betaald parkeren in ons stadscentrum is niet meer nodig tot 23.00 uur, maar tot 21.00 uur. Parkeren op zondagen wordt weer gratis. Parkeren in de garages in de avonduren blijft € 0,50 per uur. Om voldoende parkeercapaciteit te maken en ons voor te bereiden op het verdwijnen van parkeergarage Mariënburg, maken we een ondergrondse parkeergarage onder de Wedren. Het huidige parkeerterrein wordt dan een aantrekkelijk evenemententerrein. Het parkeren van fietsen in de Kelfkenbosgarage voeren we pas in als de Hezelpoortgarage open is.

  • Drukke fietspaden maken we veiliger door ze tweebaans te maken waar dat kan; één baan voor normaal fietsverkeer en de andere baan voor snelle fietsen.

  • Wandelpromenades in de binnenstad waar ook gefietst mag worden, zoals de Molenstraat en Ziekerstraat, maken we weer veilig voor voetgangers door fietsstroken te markeren. Zo zitten fietsers en voetgangers elkaar niet meer in de weg.

Doneer
Doneer
X
Verder
<
Verder
<
Verder

Je wordt doorgestuurd
naar de betaalpagina
van jouw keuze.