• Home
  • Nieuws
  • Zorgen en onzekerheid over zero emissie zones Nijmegen

Zorgen en onzekerheid over zero emissie zones Nijmegen

Geplaatst op      Leestijd: 2 minuten
Zorgen en onzekerheid over zero emissie zones Nijmegen

Vanaf 1 januari 2025 krijgt Nijmegen drie 'zero-emissie-zones': in de Binnenstad, Hof van Holland en Heijendaal. Het is goed voor meer schone lucht, maar tegelijk ook ingewikkeld voor de ondernemers die hun logistiek vervoer op fossiele brandstoffen moeten gaan vervangen. Want geleidelijk aan wordt logistiek vervoer op benzine of diesel verbannen uit deze gebieden. Ook bewoners in deze gebieden gaan het merken: want ook spullen en diensten moeten ineens op een duurzame manier geleverd worden. Stadspartij Nijmegen voorziet nogal wat problemen.

De afgelopen maanden wordt Stadspartij Nijmegen steeds vaker benaderd door ondernemers die in onzekerheid verkeren. Ook al adviseert de gemeente hen uitgebreid, daarvoor is een speciale Zero Emissie adviseur aangesteld, toch blijven veel van hen zitten met vragen en onduidelijkheden over hun specifieke situatie. En die onduidelijkheid gaat nog wel even duren.

Ondernemers kunnen voor tal van situaties een ontheffing krijgen. Als je aantoonbaar geen bedrijfswagen geleverd kunt krijgen, omdat je lang moet wachten, of omdat je een bijzondere vrachtauto nodig hebt die nog niet te verkrijgen is als schone variant. Ook is er een overgangsregeling waardoor relatief schone jonge auto's nog een aantal jaren de zones in mogen blijven komen. Oldtimers en rolstoelvervoer blijven ook na 2030 nog vrijgesteld. Maar die ontheffingen kun je nog niet aanvragen. De precieze invulling en hoe je alles moet aantonen, dat blijft onduidelijk tot laat in 2024.

Want de kaders voor die ontheffingen en het werkelijk verlenen van die ontheffingen, dat regelt Den Haag. De Tweede Kamer discussieert nog steeds over de precieze letter van die ontheffingen. Het rijksloket voor ontheffingen gaat pas ergens in de zomer van 2024 open. Gelukkig kan de gemeente zelf ook extra ontheffingsgronden toevoegen en maatwerk leveren. Maar of en hoe we dat gaan doen, daar heeft het college nog niets over voorgesteld.
Kortom, onduidelijkheid en onzekerheid alom. "Hoelang moeten we die onzekerheid nog willen accepteren?", vroeg raadslid Rosalie Thomassen zich af. "Want die ondernemers moeten ook de tijd krijgen om keuzes te maken en vooruit te plannen. Alsmaar wachten, daar zou ik ook nerveus en bezorgd van worden".

Daarom klom zij voor Stadspartij Nijmegen in de pen en stelde met steun van de VVD kritische vragen over al deze zorgen aan het college. Daarbij roept Stadspartij Nijmegen op tot meer luisterend oor, zodat we al die zorgen in kaart krijgen. Dan kunnen we daar lokaal ontheffingenbeleid op baseren. En kunnen we voorbereid zijn op maatwerk en coulance. Want schone lucht is belangrijk, maar vooruitgang in deze stad kan niet zonder een sterke lokale economie.
Schrijf in voor onze nieuwsbrief en we informeren je periodiek.
InschrijvenWord lid