• Home
  • Nieuws
  • Niet groen praten, maar groen doen: Asfaltcentrale gaat sluiten

Niet groen praten, maar groen doen: Asfaltcentrale gaat sluiten

Geplaatst op      Leestijd: 5.5 minuut
Niet groen praten, maar groen doen: Asfaltcentrale gaat sluiten

Na jaren overlast kunnen de mensen in Weurt en Nijmegen West nu weer rustig ademhalen. De asfaltcentrale sluit zijn deuren nog voor het einde van het jaar.

Asfaltcentrale APN Dura Vermeer aan de Energieweg, heeft lang een schaduw geworpen over het dagelijks leven van veel Nijmegenaren. Niet alleen de stankoverlast was voor veel van hen een dagelijkse kwelling, nog zorgwekkender waren de resultaten van verschillende uitstootmetingen. Daaruit bleek dat de asfaltcentrale meerdere malen meer gevaarlijke stoffen uitstootte dan toelaatbaar is. Allemaal vieze lucht die de inwoners in Nijmegen West en Weurt hebben ingeademd waarvan de gevolgen voor de gezondheid onzeker zijn.

Juist voor onze inwoners is het daarom belangrijk dat deze fabriek sluit. Stadspartij Nijmegen is blij dat de stemmen van de omwonenden niet alleen gehoord zijn, maar dat er nu écht iets gebeurt. Hoewel het fijn is dat het roken van deze schoorsteen stopt en er heel wat onzekerheden worden weggenomen, kunnen we ons ook voorstellen dat er een aantal vragen zijn.

We stellen daarom 5 vragen over het sluiten van de asfaltcentrale aan onze fractievoorzitter en raadslid Wendy Grutters. Zij heeft alles gevolgd én heeft bij de besluitrondes gezeten en kan dus alles vertellen over het afgelopen proces en de stappen die nog komen gaan.

1. Wat leidde ertoe dat de fabriek nu definitief zijn deuren moet sluiten?
"De hoge uitstoot van verkeerde stoffen gaf veel onrust en zorgen. Zowel bij bewoners als bij de gemeente. Vooral toen dat volgens onderzoek en metingen vaker gebeurde. De gemeente heeft toen eerst wettelijk geprobeerd om de uitstoot van die lucht binnen de perken te houden. De enige manier waarop de ODRN dit kon doen, was door dwangsommen op te leggen van een paar duizend euro. Dit is voor een bedrijf als APN natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. Het maakte op hen geen indruk. Als klap op de vuurpijl wilde de asfaltcentrale ook nog eens haar productie gaan verdubbelen. Dat vonden het college en de raad onacceptabel. Om de gezondheid van onze inwoners te waarborgen en snelheid te houden in het proces, is er uiteindelijk besloten om strenger in te grijpen. Nu mag je als gemeente niet zomaar een fabriek of bedrijf sluiten. Daarom is ervoor gekozen om de fabriek en de grond uit te kopen. Om zo zelf zeggenschap te hebben over wat er daar gebeurt. Nu en in de toekomst."

2. Wat gaat er gebeuren met de fabriek?
"Zoals gezegd, heeft de gemeente de fabriek gekocht. Samen met de grond waar die op staat. Op 31 december dit jaar stopt de fabriek met haar productie. Dan krijgt APN nog een jaar de tijd om de asfaltcentrale te ontmantelen. Als dat allemaal achter de rug is, moet het gebied worden herontwikkeld naar lichtere industrie of een andere functie die geen onaanvaardbare uitstoot geeft. De negatieve impact op de leefomgeving, zoals de stankoverlast én het niet zeker zijn over je gezondheid, moet drastisch veranderen in Nijmegen West. De Stadspartij Nijmegen vindt het belangrijk dat Nijmegenaren in een groene, gezonde en vitale leefomgeving wonen. Daarom vinden wij het belangrijk om niet alleen groen te praten, maar ook groen te doen."

3. Hoe zit het met lucht- en grondvervuiling in dit gebied en wat wordt daaraan gedaan?
"Met het stoppen van de asfaltcentrale zal er ongetwijfeld een verbetering in luchtkwaliteit ontstaan. Er zijn echter meer vervuilende bedrijven in dit gebied. Die blijven stoffen uitstoten. De Stadspartij Nijmegen vindt dat de gemeente hier niet mag verzaken en ook bij andere industrie alert moet blijven als het gaat om uitstoot. Dat betekent: blijven meten aan de schoorsteen en toezien op het gebruik van Best Beschikbare Technieken in die bedrijven. Dat houdt in dat de fabriek met die beschikbare technieken de uitstoot van mogelijk gevaarlijke gassen tot een minimum moet beperken.

In een van de vele onderzoeken van de onderzoeksraad komt namelijk naar voren, dat grote bedrijven en overheden voortaan de gezondheid van omwonenden als uitgangspunt moeten nemen in de bedrijfsvoering en industrie. En dus niet de maximale hoeveelheid stoffen die één fabriek mag uitstoten als leidraad nemen.

Daarnaast is er in onderzoeksrapporten naar voren gekomen dat de grond rondom APN vervuild is. Deze wordt gesaneerd. Op welke manier de sanering wordt gedaan, dat ligt volledig aan de nieuwe functie van dit gebied waar nog plannen voor gemaakt moeten worden."

4. Wat kost dit de gemeente en wat betekent dit voor de inwoners van Nijmegen?
"Dit gaat de gemeente in totaal een bedrag van 2,2 miljoen euro kosten die uit de spaarpot moet worden gehaald, ongeveer 12 euro per inwoner van Nijmegen dus. Dat doet even pijn in de gemeentefinanciën want we vangen dit bedrag op uit allerlei reserves en niet door lasten te verzwaren. Maar gezondheid is natuurlijk veel belangrijker dan de optelsom onderaan de streep.

Hierbij wil ik wel opmerken dat de gemeente met het opkopen van APN geen voorbeeld mag scheppen voor andere bedrijven. Het is niet de bedoeling dat bedrijven zich
laten uitkopen, bedrijven moeten zich gewoon aan de normen houden die zijn vastgesteld voor uitstoot. Daarom is het van belang om in de toekomst ook meer in te zetten op het controleren van het gebruik van de best beschikbare technieken."

5. Hoe nu verder in Nijmegen-West?
"Ik denk dat de gemeente en de raad hiervan geleerd hebben om te blijven monitoren. De vinger aan de pols te blijven houden en te blijven meten. Dat is voor nu het belangrijkst. Verder denk ik dat de bewoners oprecht blij mogen zijn met deze stap. Het is voor hen een overwinning op jaren overlast en zorgen over hun gezondheid. Ook wil ik de heer Coenrady bedanken voor zijn rol als klokkenluider. Juist de bereidheid van de buurt en het op tafel leggen van dit onderwerp, heeft ons doen inzien dat we voortaan strenger moeten zijn voor dit soort bedrijven.

Als raad hebben we er ook van geleerd dat het nooit meer zo ver mag komen, dat we dit soort situaties niet zelf constateren, maar dat bewoners dit soort onderwerpen op de politieke agenda moeten zetten. De gemeente en de provincie moeten zelf proactief beleid gaan voeren op grote vervuilers.

Zodat we de gezondheid en veiligheid van onze inwoners kunnen garanderen én we met zijn allen écht groen gaan doen, en niet alleen maar groen blijven praten."
Lees meer over: Milieu, Wonen.
Schrijf in voor onze nieuwsbrief en we informeren je periodiek.
InschrijvenWord lid