Statement over de Palestina-motie

Geplaatst op      Leestijd: 1.5 minuut
Statement over de Palestina-motie

Er was veel te doen over de Palestina-motie die is ingediend door Partij voor de Dieren op woensdag 19 juni. Hieronder lees je het statement dat onze fractievoorzitter Wendy Grutters uitsprak tijdens de raadsvergadering:

"Er wordt ons gevraagd een stem uit te brengen over een motie rond het conflict tussen Israël en Palestina. Een deel van de fractie van de Stadspartij kiest ervoor om geen stem uit te brengen over deze motie, terwijl een van onze raadsleden vanuit persoonlijke afweging ervoor heeft gekozen wel te stemmen.

Buitenlandse politiek behoort niet tot het formele mandaat van onze gemeenteraad en al helemaal niet voor een lokale partij. De gemeenteraad van Nijmegen heeft geen directe zeggenschap over internationale conflicten en enkelen van ons voelen zich onder druk gezet om een keuze te maken in een internationaal conflict. Deze willen geen standpunt innemen.

Wij respecteren ook dat één van onze raadsleden ervoor heeft gekozen om wel zijn mening te delen en wel zal stemmen. Dit is een persoonlijke keuze en wij respecteren zijn recht om dat te doen.

Volgens de regels mogen de raadsleden die ervoor kiezen om niet te stemmen, niet op hun plek blijven zitten. Zij zullen de zaal verlaten tijdens de stemming. Dit vertrek uit de zaal straks tijdens de stemming is nadrukkelijk geen vorm van protest, maar een procedurele vereiste.

Het conflict tussen Israël en Palestina is een uiterst complex en gevoelig onderwerp, en wij vinden dat de oplossing hiervoor op internationaal niveau gezocht moet worden, niet in onze gemeenteraad.

Als Stadspartij Nijmegen hechten wij grote waarde aan een inclusieve en vredige gemeenschap waarin iedere Nijmegenaar telt, ongeacht afkomst. Onze focus ligt op het welzijn van onze inwoners en het bevorderen van een harmonieuze samenleving hier in Nijmegen. Wij geloven dat het onze verantwoordelijkheid is om lokaal beleid te maken dat direct bijdraagt aan de verbetering van onze stad en het welzijn van onze Nijmegenaren."
Schrijf in voor onze nieuwsbrief en we informeren je periodiek.
InschrijvenWord lid