Bouwen, bouwen, behouden

Nijmegen groeit en dat biedt volop kansen. We omarmen ambities en pakken kansen om onze stad de trotse, groene en creatieve stad te houden die het is. We bewaken ook wat Nijmegen sterk maakt. Dat dorpse gevoel, een plek om op adem te komen en ruimte voor ondernemerschap; het mag door forse groei niet verloren gaan.

  • Voor iedere woning in Nijmegen moeten er ook twee banen in de regio zijn. Nijmegen mag geen forenzenstad worden waar het alleen maar prettig wonen is voor carrièremakers die in de Randstad gaan werken. Het aantal woningen moet flink groeien, maar niet waar dit de bedrijvigheid belemmert, zoals in Winkelsteeg-Noord. We hebben in Nijmegen niet alleen banen nodig voor hoogopgeleiden, maar ook een gezonde maakindustrie voor ondernemers en praktisch geschoolden. We creëren daarom nieuwe bedrijventerreinen waar overlast en prettig wonen niet in conflict komen met elkaar.

  • In de Kanaalzone en in Dukenburg liggen volop plannen om meer te gaan bouwen. Het is belangrijk dat deze plannen ook meer ruimte bieden om elkaar te ontmoeten. Dukenburg en de Kanaalzone krijgen daarom ook ruimte voor plezier, zoals een bioscoop of podium, meer buurthoreca, trefcentra, groen dat uitnodigt er te recreëren en voldoende zorgvoorzieningen. Het is goed dat de eigenaren van het winkelcentrum Dukenburg investeren in hun winkelcentrum. De gemeente moet daarbij helpen in de vorm van verbetering van de openbare ruimte rond het winkelcentrum en van Station Dukenburg.

  • Iedere wijk heeft recht op zijn eigen 'Dorpsplein'. Een mooi parkje waar je met elkaar kunt spelen en picknicken. Een marktplein dat de hele week uitnodigt om elkaar te ontmoeten. Of een kleine winkelkern waar lokale winkeliers en kunstateliers samen zorgen voor kleur in de wijk. We maken plannen voor het versterken of verbeteren van wijkharten die zijn verloederd of dreigen te verloederen, zoals het Dorpsplein Lent, het winkelcentrum Malvert, de Notenhout en het winkelhart Grootstal. Het winkelcentrum Weezenhof herrijst in samenspraak met de bewoners.

  • Nijmegen heeft de mooiste entree van heel Nederland. Want over de Waalbrug rijden, dat is 'thuus komme'. Ook de zuidzijde van Nijmegen verdient een entree van formaat. We halen de nooit werkende en niet repareerbare fontein op het Takenhofplein weg en maken daar plaats voor groen en kunst met duidelijke verwijzing naar onze geschiedenis.

  • Nijmegen parkstad. We koesteren onze stadsparken, zoals Goffert, Staddijk, Park Brakkenstein, Kronenburgerpark, Valkhofpark en straks Veur-Lent. We zorgen dat dit de fijne rustplekken blijven, waar ruimte is om te recreëren.

Word lid