Wonen: kansen voor onze jongeren, comfort voor onze ouderen

De woningnood verdient onze volle aandacht. Wij willen passende woonruimte voor iedereen. Of je nu een jonge Nijmegenaar bent die op zichzelf wil gaan wonen, of een senior die comfortabel oud wil worden in de eigen wijk. Juist door in te zetten op slimme starterswoningen en comfortabele seniorenhuisvesting verlengen we de keten van de woningmarkt. Want door ruimte bieden aan het einde van die keten, met seniorenhuisvesting, creëren we ruimte op de hele keten: van jonge starters tot wat oudere doorstromers. Zo zorgen we dat alle Nijmegenaren gemakkelijk kunnen instromen en doorstromen.

  • We zetten als stad in op uiterst betaalbaar bouwen. We gaan daarom bouwers uitdagen op de goedkoopst mogelijke manier meer woonruimte voor starters te realiseren. Uitgangspunt is dat iedereen met een modaal inkomen ook moet kunnen kopen.

  • Doorstroom gaat vóór instroom. Betaalbare huisvesting is als eerste beschikbaar voor mensen die al in Nijmegen wonen.

  • Iedere senior kan comfortabel oud wonen in eigen stad en buurt. We investeren in comfortabele seniorenhuisvesting: veilig en beschut, maar nooit afgezonderd. Nijmegen verwelkomt daarom meer woonvormen waar jong en oud zich mengen en zorg voor elkaar hebben. We zetten ook meer in op levensloopbestendig bouwen. We gaan meer hofjes bouwen. Dit biedt namelijk zeer aantrekkelijke woonruimte aan ouderen, waar ruimte is voor gezamenlijke voorzieningen en ontspannende ontmoetingen. We zorgen dat er voor alle senioren en zorgbehoevenden voldoende gratis parkeergelegenheid is voor thuiszorg en mantelzorgers, ook in betaalde parkeergebieden.

  • We zorgen dat het 60+-label voor sociale huurwoningen weer terugkeert. Zo komen er weer complexen waar activiteiten en voorzieningen zijn die ervoor zorgen dat mensen elkaar gaan ontmoeten en dat er zorg is voor iedereen.

  • We staan senioren vaker toe om een deel van hun woning te verhuren. Dit is voor hen een mooie aanvulling op een te laag pensioen. Daarmee creëren we tegelijkertijd meer woonruimte voor studenten en jongeren, zodat we een halt kunnen toeroepen aan verkamering.

  • We stimuleren doorstroming in de sociale huursector. Ook maken we doorschuiven naar kleinere huurwoningen aantrekkelijker door verhuisvergoedingen én voorkomen we dat senioren meer moeten gaan betalen als ze kleiner gaan wonen. We zetten erop in dat ouderen voorrang krijgen bij het vinden van huisvesting in hun eigen wijk. Want oud kunnen worden in je vertrouwde buurt is een groot goed.

  • Studentenhuisvesting moet groeien. Maar dat mag niet ten koste gaan van huisvesting voor anderen. De bestrijding van verkamering door huisjesmelkers vereenvoudigen we door een quotum op verkamering in te voeren. Studentenhuisvesting laten we over aan SSH&. Hier zien we wel graag meer samenwerking met de grote onderwijsinstellingen zoals de HAN en de RU. Daarmee stimuleren we meer campushuisvesting. De HAN en de RU moeten op hun beurt verantwoordelijkheid nemen voor huisvesting van buitenlandse studenten en moeten op de campussen zelf studentenhotels ontwikkelen.

  • De kostendelersnorm is een ongewenste uitnodiging om uit huis te gaan. Want zo komen er steeds minder mensen in één woning te wonen, omdat mensen anders op hun inkomen gekort worden. We willen vaker gebruikmaken van het recht van de gemeente om met maatwerkoplossingen deze kostendelersnorm te omzeilen. We benutten daarbij de stimuleringsmaatregelen om woonvormen met gedeelde ontmoetingsruimtes te realiseren.

  • Leegstand tijdens een woningcrisis vinden wij ontoelaatbaar. We stellen ons daarom flexibeler op bij het transformeren van bedrijfshuisvesting naar woningen voor starters.

  • We staan vaker toe dat corporaties woningen verkopen aan scheefwoners. Daarbij spreken we met de woningbouwcorporaties af dat ze voor iedere verkochte woning er twee terugbouwen voor mensen die daadwerkelijk een sociale huurwoning nodig hebben.

Doneer
Doneer
X
Verder
<
Verder
<
Verder

Je wordt doorgestuurd
naar de betaalpagina
van jouw keuze.