Geen één Nijmegenaar staat er alleen voor

Door asociale Haagse bezuinigingen is zorg en welzijn flink uitgekleed. Wij gaan dit repareren in Nijmegen. Stadspartij Nijmegen staat pal voor de mensen die onze zorg en aandacht nodig hebben. We zullen ons blijven verzetten tegen rijksmaatregelen die de zorg onder druk zetten. Want iedere Nijmegenaar verdient een menswaardig en respectvol bestaan.

  • Wij willen dat niemand meer dak- of thuisloos hoeft te zijn. Dat pakken we aan bij de bron: meer passende woningen. We zorgen voor meer flexibele huisvesting voor Nijmegenaren die geen dak boven hun hoofd hebben. Ook staan we het vaker toe dat mensen profiteren van een postadres bij familie of vrienden, om problemen met een postadres te vermijden. We begeleiden dak- en thuislozen daarnaast vaker en actiever naar zorg. Dat doen we onder andere met een bedelverbod: zo doorbreken we een vicieuze cirkel. We gaan tot slot het functioneren van grote instellingen evalueren en bieden ook kleinere innovatieve initiatieven zoals Stichting Vagebond meer ruimte.

  • Nijmegen krijgt een ombudsman of ombudsvrouw om daarmee de kloof tussen overheid en burger te helpen dichten. Want wij vinden dat het Stadhuis veel vaker verbindingen moet leggen met álle Nijmegenaren. Participatie betekent dat er meer ruimte moet zijn voor bewoners om creatieve ideeën te delen en misstanden te kunnen aanpakken.

  • We zorgen voor meer toegepaste wijkactiviteiten voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar, een doelgroep die nu vaak tussen wal en het schip valt.

  • Ouderenwelzijnsbeleid krijgt meer oog voor de verschillende behoeftes van leeftijdsgroepen (55+: jonge senioren, 65+: gepensioneerde senioren en 75+: ouderen). We voorkomen dat senioren 'dubbel gepakt' worden als zij geen pensioen hebben, maar niet in aanmerking komen voor diverse regelingen. Dat komt vaak doordat ze te veel spaargeld hebben en sowieso al extra belast worden via vermogensbelasting.

  • We gaan in gesprek met alle banken om ervoor te zorgen dat er in Nijmegen een haal- en brengservice kan komen voor ouderen. Zo kunnen zij altijd veilig hun geldzaken regelen.

  • We maken van de Voedselbank een sociale supermarkt. Zo krijgen mensen die in armoede leven meer vrije keuze en kunnen ze meer hun eigen leven inrichten.

  • Corona zet onze zorg onder druk en voedt eenzaamheid onder jong en oud. We besteden daarom de komende jaren extra aandacht aan het opschalen van de zorg. Ook vergeten we de jeugd niet bij maatregelen om eenzaamheid te bestrijden en zorgen we dat mensen met psychische problemen en stelselmatige eenzaamheid hulp kunnen vinden. We voorkomen dat schooluitval toeneemt.

Word lid