• Home
  • Nieuws
  • Waarom Stadspartij Nijmegen tegen een referendum over de gascentrale is

Waarom Stadspartij Nijmegen tegen een referendum over de gascentrale is

Geplaatst op      Leestijd: 3.5 minuut
Waarom Stadspartij Nijmegen tegen een referendum over de gascentrale is

Laten we voorop stellen dat we het heel belangrijk vinden dat inwoners van Nijmegen kunnen meepraten met de politiek. Maar een referendum over het wel of niet plaatsen van de hybride centrale op het ENGIE-terrein, is naar onze mening te kort door de bocht. Het is een beslissing waar heel veel meer aan vast hangt dan alleen maar het plaatsen van die centrale.
Er zijn een aantal punten die ons brachten tot een stem tegen het referendumverzoek. Omdat Stadspartij Nijmegen dat geen licht besluit vindt, vinden we het belangrijk om jullie uitgebreide uitleg te geven.

Kort samengevat:
De indieners willen de gasgestookte elektriciteitscentrale tegenhouden. Maar het referendum mag alleen over het hele plan gaan. En dat plan bevat veel meer onderdelen, die juist heel schoon zijn: een elektrisch tankstation voor schepen, een waterstoftankstation enzovoorts. Het referendum zou ervoor kunnen zorgen dat die schone ontwikkelingen vertraagd en zelfs tegengehouden worden. Want het Rijk heeft het recht om hier in te grijpen als we de elektriciteitsvoorziening zouden gaan tegenhouden. Daar wordt het plan mogelijk alleen maar minder duurzaam van en is een mooie kans verkeken.

Onze uitgebreide uitleg lees je hieronder:

1. Veelzijdig plan met één pijnpunt
Tegengas heeft de volgende vraag neergelegd bij de gemeenteraad: Bent u voor of tegen het bestemmingsplan Waal Energie, waarin onder meer een grootschalige elektriciteitscentrale is toegestaan, die tot 1 januari 2045 mag worden gestookt op aardgas met CO2-uitstoot?

Het is Tegengas te doen om die elektriciteitscentrale, omdat die tijdelijk op gas gestookt mag worden. In alle communicatie van Tegengas richt hun bezwaar zich op dit ene onderdeel, het pijnpunt, uit het voorstel.

Nu mag je geen referendumvraag neerleggen dat gaat over een deel van het raadsvoorstel. De energiecentrale is 1 onderdeel uit het voorstel. Maar ook batterijen voor stroomopslag, een waterstoftankstation, elektrische stations voor scheepvaart zitten in dit plan. We mogen in het referendum echter alleen de vraag voorleggen of Nijmegen tegen het hele plan is. En een nee op het referendum, is dan ook een stem tegen alle onderdelen uit het plan.

2. Ja of nee?
Dat brengt ons bij punt 2. Je kunt moeilijk ja of nee antwoorden op één vraag die over veel meer gaat dan alleen de centrale. Een meerkeuzevraag zou dan passend zijn maar een referendum mag alleen een ja of nee vraag zijn.

Het is lastig voor de raad om dan te begrijpen waar mensen straks ja of nee op hebben gestemd. Bijkomend probleem is dat als we nee zeggen tegen dit bestemmingsplan, het oude van kracht blijft. Dan kan er zelfs weer een kolencentrale komen, omdat dit volgens het oude bestemmingsplan gewoon mag. De onderdelen uit het plan die dan juist erg duurzaam zijn, houden we dan wel tegen.

3. De raad is niet alleen aan zet
Het Rijk heeft het allerlaatste woord in dit plan, niet de gemeenteraad. In Den Haag is namelijk bepaald dat dit terrein van nationaal belang is. Grootschalige energieopwekking moet hier mogelijk blijven.

Als het referendum een nee oplevert en de raad daaraan de conclusie zou verbinden om tegen dit bestemmingsplan te stemmen, dan heeft het Rijk de wettelijke mogelijkheid alsnog de regie pakken. Het is dus onzeker of het referendum dan wel het gewenste effect zal hebben. Sterker nog, de uitkomst kan dan zijn dat we minder grip hebben op het plan en juist moeten gaan inleveren op het aspect duurzaamheid.

4. Zorgvuldig compromis
Het gaat hier om een plek waar twee belangen samen komen. Het Rijk wil dat grootschalige energieopwekking mogelijk blijft. Maar als stad willen we juist ook dat deze plek bijdraagt aan een schonere stad.

De stad heeft daarom gezocht naar een zorgvuldig compromis: de grootschalige energieopwekking is daarom een systeem dat snel over kan gaan op een waterstof. En een groot deel van het terrein wordt bestemd voor schone voorzieningen. Een referendum die alleen doelt op het tegenhouden van die grootschalige energieopwekking, brengt het zorgvuldige compromis in gevaar. Zeker als het Rijk de regie pakt en dit compromis opzij kan schuiven.

Ook zorg het referendum voor vertraging. Dit vertraagt ook de energietransitie. Juist die schone voorzieningen hebben het meeste last van die vertraging. En na het referendum kan blijken dat het compromis in de prullenbak kan. Dan leveren we als stad juist in op onze wens om meer schone energie te krijgen.

Al deze redenen bracht de Stadspartij Nijmegen tot een stem tegen het houden van een referendum.

Vragen hierover? Mail ons op info@stadspartijnijmegen.nl
Schrijf in voor onze nieuwsbrief en we informeren je periodiek.
InschrijvenWord lid