• Home
  • Nieuws
  • Tweedeling in Nijmegen moet worden aangepakt

Tweedeling in Nijmegen moet worden aangepakt

Geplaatst op      Leestijd: 2.5 minuut
Tweedeling in Nijmegen moet worden aangepakt

De omgevingsvisie van Nijmegen, die de richting aangeeft voor alle ruimtelijke ontwikkelingen in onze stad, moet meer zijn dan alleen een plan voor bouwen en klimaatbeheersing. Dat betoogde de Stadspartij Nijmegen, die de nadruk legt op ruimtelijke rechtvaardigheid als essentieel onderdeel van deze visie.

"Wanneer we praten over onze stad en hoe deze zich ontwikkelt, moeten we niet alleen denken aan het oplossen van woningnood of het aanpakken van klimaatproblemen. Het draait uiteindelijk om het creëren van een leefbare omgeving waarin iedere Nijmegenaar gelukkig en gezond kan leven", aldus Rosalie Thomassen, raadslid voor Stadspartij Nijmegen.

Het college stelde voor gezondheid en duurzaamheid als de leidende principes te nemen bij het maken van keuzes zodra er dilemma's ontstaan bij ruimtelijke ontwikkelingen. Want ruimte en middelen zijn schaars. Dus niet alles kan overal tegelijkertijd. Ingrepen die de gezondheid bevorderen en duurzaamheid ten goede komen krijgen dan voorrang. Stadspartij Nijmegen miste daarin een belangrijke prioriteit.

"Gezondheid is van onschatbare waarde. Zonder goede gezondheid is er geen welzijn en geen geluk", aldus Rosalie Thomassen in de raad. "Het is logisch dat we gezondheid voor iedereen centraal stellen, maar laten we dit dan ook breed bekijken. Bij gezondheid hoort ook sociale rechtvaardigheid. En die is nu ongelijk verdeeld."

De Stadspartij Nijmegen wijst op de toenemende tweedeling in de stad, zowel fysiek als sociaal. "Het leven in Nijmegen Oost, Noord of Midden ziet er anders uit dan een leven in die andere helft van Nijmegen. Sommige mensen krijgen meer kansen dan anderen, en dat moeten we ons heel hard aantrekken", benadrukt de partij. "Wie oud is met een kleine portemonnee, zal in de toekomst niet meer vanzelfsprekend aan zorg kunnen komen. Dat zijn tweedelingen die we niet zomaar mogen accepteren. Juist met ruimtelijke ingrepen kunnen we het verschil maken. Leg bijvoorbeeld in buurten waar de inkomens lager zijn eerder nieuwe buurtzorgvoorzieningen aan. Investeer in de stadsdelen waar de tweedeling het meest gevoeld wordt."

Om sociale rechtvaardigheid te bevorderen, pleit de Stadspartij Nijmegen voor prioriteit aan maatregelen die de tweedeling en kansenongelijkheid verminderen, inclusie bevorderen en scheidslijnen verkleinen. "We moeten samenwerken aan één Nijmegen, waarin we streven naar het opheffen van die tweedeling", aldus Thomassen in de raad. Haar voorstel om ruimtelijke rechtvaardigheid als leidend principe mee te nemen, haalde een flinke meerderheid in de raad en werd mee ingediend door D66, PvdA, SP, GroenLinks en CDA.

Dat betekent dat deze sociale aspecten in de komende decennia niet los kunnen worden gezien van de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. "Juist met het prioriteren van ruimtelijke ingrepen die bijdragen aan sociale rechtvaardigheid maken we van bouwen iets dat het gezondheid en het geluk van alle Nijmegenaren ten goede komt. Het is belangrijk om dit mee te nemen in het afwegen van welke ingrepen belangrijk zijn en waar die het meest nodig zijn".
Lees meer over: Ruimte & Bouwen, Wijken.
Schrijf in voor onze nieuwsbrief en we informeren je periodiek.
InschrijvenDoneer
Doneer
X
Verder
<
Verder
<
Verder

Je wordt doorgestuurd
naar de betaalpagina
van jouw keuze.