• Home
  • Nieuws
  • Stadspartij Nijmegen presenteert: ons plan voor Nijmegen

Stadspartij Nijmegen presenteert: ons plan voor Nijmegen

Geplaatst op      Leestijd: 5.5 minuut
Stadspartij Nijmegen presenteert: ons plan voor Nijmegen

Een stad besturen, dat doe je niet alleen. Samen met D66 en GroenLinks hebben we plannen gemaakt voor de komende vier jaar. Plannen waar we trots op zijn. We zijn samen op zoek gegaan naar gemeenschappelijke onderwerpen die we belangrijk vinden. Toch zijn we op een paar punten extra trots.

Het meest trots zijn we misschien wel op iets dat al in aanloop naar het plan gebeurde. Omdat wij als Stadspartij goed zijn in het zoeken naar verbinding en er sprake was van een moeizame coalitievorming, hebben we voorgesteld om stadsgesprekken te voeren. Nijmegenaren laten natuurlijk weten in wie ze vertrouwen hebben met stemmen, maar wat vinden zij nou écht belangrijk voor de toekomst van onze stad?

In een stadsgesprek kunnen ze meer doen dan stemmen en vertellen hoe het zit. Daarnaast is dit voor ons ook een manier om met mensen te praten die niet gestemd hebben. Zo kunnen ook deze mensen hun mening geven. Die inspraak van de Nijmegenaar komt ook zeker terug in onze plannen voor de komende vier jaar. Wij willen als politieke partij meer de straat op en vragen naar meningen.

Meer maakwerk in Nijmegen
In ons partijprogramma hebben we het uitgebreid gehad over het aanmoedigen van maakwerk en praktische opleidingen in Nijmegen. Daar gaan we komende vier jaar dus voor zorgen. Er komt startkapitaal voor maakwerk, zodat Nijmegenaren een opleiding kunnen volgen en daarna aan de slag kunnen. We gaan vooral inzetten op de energietransitie, want daar zien we een groot tekort op de arbeidsmarkt.

Dat sluit ook goed aan bij onze eigen plannen: we willen verduurzamen, maar op een realistische manier. Samen met onze coalitiepartners hebben we besloten om in te zetten op isolatie en zonnecellen. Daarnaast gaan we meer laadpalen plaatsen en deze koppelen aan straatlantaarns.

We gaan ook realistisch van het gas af. De Nederlandse overheid stelt daarvoor geld beschikbaar. We beginnen in buurten waar de inwoners zelf al interesse hebben in gasloos wonen.

Plannen maken voor het vergroenen van Nijmegen was erg makkelijk. We maken geld vrij voor het opknappen en vergroenen van de binnenstad. Door meer bomen te planten, geven we onze stad veel meer uitstraling. We gaan ook een inhaalslag maken bij het onderhoud van de openbare ruimte. Er komt ook een nieuwe impuls voor Dukenburg, om de wijk verder te ontwikkelen.

Aandacht voor het sociale domein
Ook op sociaal gebied hebben we mooie stappen gemaakt. Zo komt er een ombudsfunctie die onafhankelijk is van de gemeente. Inwoners kunnen zo op een veilige manier hun klachten kwijt.

We gaan ook onderzoeken of we van de voedselbank een sociale supermarkt kunnen maken, zodat gebruikers zelf kunnen kiezen welke producten ze nemen.

We willen daarbij ook graag samenwerken met de oppositie. CDA kwam met een goed plan: het garanderen van groente en fruit in de voedselbank. Dat is volgens de voedselbank nu nog geen probleem, maar als de voedselbank hulp nodig heeft, gaan we dat regelen.

Net zoals D66 willen we ons graag inzetten voor kansengelijkheid. Daarom onderzoeken we ook de mogelijkheid voor een sportpas voor jongeren in Nijmegen. Over sporten gesproken: in Winkelsteeg komt een nieuw, duurzaam zwembad dat we gaan verwarmen met restwarmte. Daarnaast komen er in verschillende Nijmeegse wijken sport- en beweegtuinen.

Hier zijn we wel héél blij mee: de hondenbelasting schaffen we af. Er staat voortaan geen straf meer op dierenliefde. Ook mogen Nijmegenaren binnenkort weer één keer per jaar gratis grofvuil laten ophalen. Superhandig voor mensen die geen auto hebben. De bezuinigingen op de gladheidsbestrijding draaien we ook terug.

Aandacht voor ouderen
Voor ons was het ouderenbeleid in Nijmegen een belangrijk punt. We zijn daarom ook erg blij met het extra budget dat we daarvoor vrijmaken. Zo komt er geld en aandacht voor bijvoorbeeld ouderenmishandeling.

Verder gaan we onderzoek doen naar het 65+-label in de sociale huursector. De Nederlandse overheid gaat daar pilots mee draaien en we zien het label graag terugkeren. Omdat het nog niet mag van de wet, blijft het voorlopig bij monitoren en toepassen waar mogelijk.

We hopen ervoor te zorgen dat ouderen binnenkort weer rustiger kunnen wonen, samen met leeftijdsgenoten. Daar was het label vroeger voor bedoeld en wij zien het nut er zeker van in.

De Nijmeegse cultuur
Als Stadspartij Nijmegen hebben we goed onderhandeld over de Nijmeegse cultuur. Onze coalitiepartners bleken zich daar goed in te kunnen vinden. Zo komt er 1 ton beschikbaar voor volkscultuur. Van het Nijmeegse lied, tot het carnaval en ons prachtige dialect: er komt eindelijk geld en aandacht voor.

Ook hebben we een erfgoedsubsidieregeling gerealiseerd. Zo behouden we de bijzondere geschiedenis van onze prachtige stad. Verder blijft het Goffertbad binnen de Nijmeegse sportfondsen en gaat de beschikbare vergoeding uit het Vrijwilligersfonds met 100 euro per jaar omhoog.

Onze mobiliteit
Kenners van de Nijmeegse politiek weten dat GroenLinks en Stadspartij het niet altijd eens zijn op het gebied van mobiliteit. Dat betekent niet dat je geen plannen kunt maken. Politiek is ook een kwestie van samenwerken.

We zijn het bijvoorbeeld eens over het feit dat de doorstroming in de stad aandacht verdient en blijft verdienen. Met name de S100 krijgt extra aandacht in de vorm van nieuw onderzoek. We behouden ook het busabonnement voor minima en de korting voor 65-plussers.

We gaan geen vervoer in en rondom de stad afbouwen zonder alternatieven te bieden. Een stap-op-stap-af-busje houdt de binnenstad bereikbaar voor mensen die niet zo makkelijk op de fiets stappen.

No nonsense
Eerlijk zijn over wat je doet: dat stond heel groot in ons verkiezingsprogramma. Daarom willen we ook nog even vertellen welke van onze punten niet in het coalitieakkoord zijn overgenomen.

Extra aandacht voor de auto's in Nijmegen blijft moeilijk. Een nieuwe garage bouwen op de Wedren staat nog op onze wensenlijst, maar komt vooralsnog niet terug in het plan. Ook het verdubbelen van het aantal toezichthouders gaat niet lukken. Gelukkig komt er wel meer aandacht voor veiligheid, overlast en preventie. Onze wens is ook dat betaald parkeren tot 21.00 uur zou duren, maar dat blijft helaas 23.00 uur.

Deze punten zijn jammer, maar ook dat is politiek. We zijn vooral erg trots op wat we wel hebben behaald. Heel veel van onze speerpunten zijn wel overgenomen.

Onze wethouders
Tot slot willen we jullie voorstellen aan onze nieuwe wethouders. Jean-Paul Broeren gaat zich buigen over sportaccommodaties, wijken, participatie, openbare ruimtes, dierwelzijn en faciliteiten. Een grote portefeuille, maar als iemand het kan, is het Jean-Paul. Hij is het beste voorbeeld van onze no-nonsense-aanpak.

John Brom gaat aan de slag met de portefeuilles werk & inkomen, armoedebeleid, economie, toerisme en binnenstad. Hij kan dus mooie stappen zetten op het gebied van ons coalitieakkoord. We kennen John als iemand met een groot sociaal hart, dus daar hebben we alle vertrouwen in.

LEES HET NIEUWSBERICHT EN HET VOLLEDIGE COALITIEAKKOORD HIER
Schrijf in voor onze nieuwsbrief en we informeren je periodiek.
InschrijvenWord lid