Bruisend en bereikbaar Nijmegen

Geplaatst op      Leestijd: 3 minuten
Bruisend en bereikbaar Nijmegen

Nijmegen is populair. De stad groeit en zal dat de aankomende jaren blijven doen. Hoe meer mensen hier blijven wonen en werken, hoe drukker het wordt. De vraag hierbij is hoe je de stad leefbaar, bereikbaar en bruisend houdt voor iedereen. Voetgangers, fietsers, reizigers met het openbaar vervoer en automobilisten.

Daarom heeft de Stadspartij Nijmegen gisteren het amendement 'Op de juiste weg, in de juiste versnelling' ingediend in de Raad. Stadspartij Nijmegen sluit niet de ogen voor de zorgen die er zijn. Samen met de stad staan wij voor oplossingen, zodat die veranderingen juist ook voordelen brengen voor ons allemaal.

Keuzes
Gerry van Campen over de veranderingen en keuzes die hierin gemaakt moeten worden: ,, Het is belangrijk dat de Nijmegenaar zich fatsoenlijk kan blijven verplaatsen in de stad. Hoe meer mensen hier komen wonen, hoe meer je straks vast staat in het centrum met je auto. Dat willen we met zijn allen niet, dus moeten er keuzes gemaakt worden. Keuzes die we al jaren maken, overigens. Zo ging je lang geleden met de auto naar Groenen op Plein '44 voor een macaronibroodje. Iets wat nu niet meer denkbaar is. Zo zal het straks ook niet meer denkbaar zijn om bij Moenen en Mariken de van Welderenstraat je inkopen te doen met de auto voor de deur. Dat wordt dus een verandering en die zijn niet altijd slecht."

De Stadspartij Nijmegen gelooft dat de binnenstad hier alleen maar beter van wordt. Niet alleen voor bezoekers, maar ook voor bewoners en ondernemers in de stad. Autoluw maken is geen doel op zich, het is een middel dat veel voordelen kan bieden zoals meer ruimte voor groen, ontspanning en plezier, minder overlast en meer veiligheid.

Mensen meenemen
Stadspartij durft de stad te laten groeien en bruisen en deinst niet terug voor veranderingen. Maar dan is het wel belangrijk dat er eerst goede onderzoeken zijn voordat ze worden doorgevoerd.

Dit houdt onder andere in dat er gekeken wordt naar mogelijkheden voor parkeerplekken aan de rand van het centrum. We kiezen voor autotransferia met goed en goedkoop vervoer naar de stad, behoud van de gratis OV dalurenkaart voor minima. Binnen het centrum komt er een stap-op-stap-af-busje die de bezoeker verder het hart van het centrum inbrengt. Zodat niet alleen bezoekers van buiten makkelijk in het centrum kunnen komen, maar ook Nijmegenaren die minder goed te been zijn weer beter het winkelgebied weten te bereiken.

Plannen om meer 30 kilometerwegen door te voeren moeten voorafgegaan worden door goed onderzoek én het gesprek met de inwoners. Of en waar 30 kilometer goed is, willen we samen met de Nijmegenaren onderzoeken. 30 waar het nodig is, om bijvoorbeeld een woonwijk veilig te houden. En 50 waar het kan, om de doorstroming goed te houden.

Verder pleit de Stadspartij voor een stappenplan, waarin de veranderingen die op termijn doorgevoerd worden één voor één aan de orde komen met veel ruimte voor inspraak. Voor iedere stap moeten we eerst het gesprek aangaan met onze inwoners. Goed uitleggen wat de voordelen kunnen zijn.

Maar daarbij niet je ogen sluiten voor de nadelen die er soms ook zijn. Ook daar heb je als gemeente een verantwoordelijkheid. Zo noemt Van Campen de overlast van deelfietsen in de stad op dit moment. Daarvoor wil de Stadspartij Nijmegen verplichte fietsparkeerplekken laten aanwijzen. Ook kijken we naar andere nadelen: Denk bijvoorbeeld aan iemand die alleen een scooter op benzine heeft en op die manier naar de stad kan om boodschappen te doen. Die scooter mag op termijn niet meer, maar welk alternatief kunnen we ze bieden? Welke oplossing vinden zij zelf fijn? Op deze manier willen we alle Nijmegenaren meenemen en ze verleiden om mee te denken in oplossingen. Zodat iedereen uiteindelijk de voordelen van de veranderingen kan proeven.
Schrijf in voor onze nieuwsbrief en we informeren je periodiek.
InschrijvenWord lid