Behoud het Huis van Weezenhof

Geplaatst op      Leestijd: 1.5 minuut
Behoud het Huis van Weezenhof

De gemeenteraad beslist over het bestemmingsplan Winkelcentrum Weezenhof. Een voor de raad pittig dossier dat om een zorgvuldige afweging van belangen vraagt: Het belang van terugkeer van een wijkhart, dat door brand deels verwoest werd, versus, de zorgen van omwonenden over de impact van dit plan op hun buurt.

De inwoners zijn kritisch en hebben eigen plannen ontwikkeld. De gemeente heeft zich daarover gebogen en moet constateren dat de ideeën van de wijk niet haalbaar zijn geacht en niet opgepakt gaan worden door de ontwikkelaar. Stadspartij Nijmegen vindt dan ook dat het belang van terugkeer van een kloppend en volwaardig winkelhart met woningen voorop staat, onder voorwaarde dat de gemeente zich meer inspant om van dit winkelhart ook echt het Hart van Weezenhof te maken.

Want er leven in de buurt ook zorgen over de kwaliteit van de openbare ruimte en de functie van dit winkelcentrum als echt onmoetingspunt. Stadspartij Nijmegen vindt dat deze plek wel echt een ontmoetingspunt voor de buurt, de wijk en heel Dukenburg moet zijn.

Het Huis van Weezenhof, een prachtig bewonersinitiatief is echt van waarde voor dit deel van onze stad. Stadspartij Nijmegen vindt dat we als gemeente ook een verantwoordelijkheid hebben dit bewonersinitiatief te ondersteunen bij het vinden van een alternatief. Daarom dienen wij samen met GroenLinks, D66, PvdA en SP een motie in waarmee we het College vragen om ook echt te zorgen dat het Huis van Weezenhof slaagt in de zoektocht naar een nieuw onderkomen. We roepen het college daarin op creatief te zoeken naar een permanente oplossing en ook eens het oprichten van een wijkplaats te verkennen. Deze wijkplaatsen zijn op andere plekken in de stad heel succesvol: denk Buur in Brakkenstein en de Wijkfabriek. in Wolfskuil. Dukenburg zou zo'n bruisend wijkhart goed kunnen gebruiken.

Ook roepen wij samen met onze collega's het College op om van de openbare ruimte ook echt een ontmoetingsplek te maken, met bijvoorbeeld meer groen om in te recreeren of met meer bankjes.
Schrijf in voor onze nieuwsbrief en we informeren je periodiek.
InschrijvenDoneer
Doneer
X
Verder
<
Verder
<
Verder

Je wordt doorgestuurd
naar de betaalpagina
van jouw keuze.