Category

Jeugd

Overlast JOP Visveldsestraat snel aanpakken

By | Jeugd, Nieuws, Wijken

De jongeren ontmoetingsplaats (JOP) aan de Visveldsestraat bezorgt omwonenden veel overlast. Fractieleden Ben van Hees en John Brom zijn daarom al een paar keer op bezoek geweest in de buurt. De overlast bleek duidelijk aanwezig te zijn en overleg tussen buurtbewoners, de wijkmanager, politie en jongerenwerk heeft tot nu toe nog geen resultaten opgeleverd.

De fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. Wij constateren dat de JOP te dicht bij de huizen ligt en het onderlinge overleg niet voor verbetering gaat zorgen. De oplossing is dan ook dat de JOP verhuist naar een geschiktere locatie. De fractie heeft het college verzocht om deze nieuwe locatie samen met de betrokkenen te gaan zoeken.