• Home
  • Nieuws
  • Stadspartij DNF bezorgd over verkoop Arsenaal

Stadspartij DNF bezorgd over verkoop Arsenaal

Geplaatst op      Leestijd: 1.5 minuut
Stadspartij DNF bezorgd over verkoop Arsenaal

Het College B en W van Nijmegen is voornemens het Arsenaal te verkopen. Een commerciële partij heeft belangstelling getoond dit pand aan te kopen om er op de bovenverdiepingen een nieuw hotel te huisvesten. Stadspartij De Nijmeegse Fractie (DNF) beschouwt het Arsenaal als een markant monument waar zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Stadspartij DNF is daarom geen voorstander van verkoop van dit en andere belangrijke monumenten, omdat de gemeente zelf dan de volledige zeggenschap over belangrijk Nijmeegs erfgoed verliest.

Het Arsenaal, een rijksmonument, werd in het jaar 2000 grondig verbouwd. Er kwam ten behoeve van de verbinding van de Moenenstraat met de Marikenstraat een nieuwe onderdoorgang. Sinds die verbouwing biedt de onderverdieping ruimte aan horeca, Het Vlaams Arsenaal. De bovenverdiepingen bieden ruimte aan maatschappelijke en culturele organisaties. Omdat de huren relatief hoog zijn besloten veel van die organisaties, zoals de Europese Stichting Joris Ivens en Dziga elders huisvesting te zoeken. Thans huurt alleen Nijmegen Blijft In Beeld hier nog een werkruimte.

Het verbaast Stadspartij DNF dat de gemeente Nijmegen zo snel kiest voor verkoop van het Arsenaal. De mogelijkheden de ruimtes te verhuren aan commerciële partijen lijken niet of nauwelijks verkend te zijn. Bovendien levert de verkoop geen winst op bovenop de boekwaarde van het gebouw. Het voordeel voor de gemeente is daarmee wel zeer gering.

Het huidige plan om hier een hotel te huisvesten vindt Stadspartij DNF sympathiek. Maar bij verkoop verliest de gemeente alle grip op de invulling en de staat van onderhoud in de toekomst. Indien de nieuwe eigenaar besluit het pand in de toekomst te verkopen, is het maar de vraag wat er dan mee gebeurt. Ook al is een eigenaar gebonden aan regelgeving verbouwing en invulling. De gemeente kan niet optreden bij leegstand en verpaupering of een nieuwe invulling die weliswaar voldoet aan het bestemmingsplan maar niet wenselijk is voor een belangrijk rijksmonument zoals het Arsenaal.

Stadspartij DNF zal deze bedenkingen kenbaar maken bij het College B en W.

Schrijf in voor onze nieuwsbrief en we informeren je periodiek.
InschrijvenWord lid