• Home
  • Nieuws
  • Onze reactie op staken eerste formatiegesprekken

Onze reactie op staken eerste formatiegesprekken

Geplaatst op      Leestijd: 1 minuut
Onze reactie op staken eerste formatiegesprekken

Na een prachtige overwinning voor onze partij (7 zetels) is onder regie van de GroenLinks, die met 9 zetels de grootste partij werd, de informatieronde afgerond. De door hen aangestelde informateur Heleen de Boer adviseerde een coalitie van vier partijen te gaan vormen: GroenLinks, Stadspartij Nijmegen, D66 en PvdA.

Afgelopen woensdag was er een eerste verkennende gesprek met deze vier partijen gevolgd door enige bedenktijd. De conclusie is dat er geen vervolg gegeven zal worden aan deze gesprekken.

Stadspartij Nijmegen wil niet in eerste instantie met vier partijen de onderhandelingsfase inzetten. Wij hebben aangegeven eerst met drie partijen (GroenLinks, Stadspartij Nijmegen, D66) te willen gaan verkennen waar de basis voor samenwerking zit. Pas vanuit die basis wilden wij gaan zoeken naar eventuele verbreding van een coalitie, als dat nodig blijkt om te bouwen aan een bredere basis. Het bij voorbaat uitsluiten van PvdA of iedere andere partij ligt dus zeker niet ten grondslag aan ons besluit.

Het is getalsmatig niet nodig om direct met vier partijen aan tafel te gaan. Wij vonden het logisch daarom eerst te verkennen wat de gevolgen zijn van samenwerking met twee partijen alvorens eventueel naar verbreding te zoeken. Het bij voorbaat al uitgaan van een coalitie van vier maakt deze tussenstap in de verkenning moeilijker en zwakt onze onderhandelingsruimte af.

GroenLinks heeft aangegeven deze tussenstap niet te willen maken. Dit verschil van visie op het proces maakt dat de verkenning naar deze coalitie is gestaakt.
Schrijf in voor onze nieuwsbrief en we informeren je periodiek.
InschrijvenWord lid