Onze historie moeten we koesteren

Geplaatst op      Leestijd: 2 minuten
Onze historie moeten we koesteren

Onze oproep zorgvuldiger om te gaan met Romeinse resten kan rekenen op brede steun in de raad. De wethouder zegt toe deze uit te voeren. Hier het betoog dat onze fractievoorzitter Wendy Grutters vandaag, woensdag 28 september hield;

Onze historie moeten we koesteren. Met de titel oudste stad zijn we dat verplicht. Toen de ontwikkeling van Waalfront nog in de startblokken stond, hebben we als raad ook de wens geuit de rijke historie van deze plek voldoende te beschermen en waar mogelijk te integreren in de ontwikkelingen.

En nu, ongeveer 10 jaar verder, zijn de ontwikkelingen gaande en krijgen wij verontrustende signalen vanuit cultuurhistorisch platform, wijkvereniging Ons Waterkwartier en de Nijmegenaren. De palen in blok 8 en 9 kunnen ieder moment de grond in gaan. Wij vragen helderheid. De wethouder heeft al verwezen naar het Verdrag van Malta. Verstoring van waardevolle archeologie mag niet. En moet het toch, dan is goed onderzoek en conserveren verplicht.

Wij willen duidelijkheid over waarom het niet mogelijk is te verstoren. Wij willen meer duidelijkheid over de afwegingen die gemaakt zijn over het funderen. En als dat met palen moet, zoals de wethouder aangeeft, dan willen wij weten welke afwegingen er gemaakt zijn om zo goed mogelijk te onderzoeken en te conserveren.

Wij willen toe naar een archeologievriendelijk bouwplan, in alle transparantie. Het college verschuilt zich achter de SOK uit 2007, met als onderliggend stuk Koers West uit zelfs al 2003. Maar de stad heeft nu meer behoefte aan gedeelde kennis, openheid om samen de afwegingen te kunnen maken.

Archeologievriendelijk bouwen betekent:

  • Alles op alles zetten om niet te verstoren. Dat betekent ook nadenken over innovatieve funderingsmethoden.
  • Als verstoren moet, dan moet volledig duidelijk zijn wat je verstoort. Hoe onderzoek je dat, hoe interpreteer je de radaronderzoeken, welk onderzoek is verder gewenst, en hoe conserveer je wat je gaat verstoren. Wat zijn de gevolgen van de afwegingen, wat gaat dat kosten? Koppel dat terug naar de raad in een archeologievriendelijk bouwplan.
Deze afweging maak je in een evenwichtig bouwteam waarin archeologen en bouwers deelnemen. De gevolgen voor de kosten neem je mee in het compromis waar wij als raad graag in willen meedenken. De bijlagen bij onze motie geven heldere richtlijnen hoe je een dergelijke archeologievriendelijk plan samenstelt. Met Gouda als lichtend voorbeeld. Maar ook recent nog bij De Bastei. Ook daar koesteren we onze rijke historie. En die optimale inzet verlangen wij hier ook.

College, zint eer gij begint. Waalfront, in dubio abstine. In geval van twijfel onthoude men zich.

Lees meer over: Cultuur.
Schrijf in voor onze nieuwsbrief en we informeren je periodiek.
InschrijvenWord lid