• Home
  • Nieuws
  • Onnodige concurrentie op woningmarkt is voorkomen

Onnodige concurrentie op woningmarkt is voorkomen

Geplaatst op      Leestijd: 2 minuten
Onnodige concurrentie op woningmarkt is voorkomen

In deze tijd moet je als Gemeente een paar stappen vooruit zetten om een goed antwoord te bieden op het toenemend aantal vluchtelingen. De Gemeenteraad heeft een eerste aanzet gemaakt voor het verwelkomen van nieuwe bewoners van Nijmegen en de wens uitgesproken om een sociale en gastvrije stad te zijn.

Het is een gegeven dat, waar je als asielzoeker in Nederland terecht komt dit direct? bepaalt wat je kansen zijn als asielzoeker. Wij als Nijmeegse maatschappij bepalen dus mede hoe het met deze mensen verloopt. Huisvesting, scholing, en opname in de sociale structuur van straat en wijk spelen hierbij een belangrijke rol. In Nijmegen willen we er voor zorgen dat deze mensen de kans krijgen een toegevoegde waarde te zijn voor onze stad.

Communicatie met de bewoners is hierbij cruciaal. Stadspartij DNF is van mening dat het actief en open communiceren in de wijk en stad momenteel onvoldoende is. Het gesprek van mens tot mens beperkt de maatschappelijke onvrede in de betrokken straat en wijk. Juist door het in gesprek gaan met elkaar zal de weerstand die nu bij sommige Nijmegenaren aanwezig is omslaan in begrip en een meer open houding.

Als Gemeente moeten we kracht putten uit fouten uit het verleden. Misschien wel de meest gehoorde klacht vanuit de Nijmeegse bevolking is op het gebied van huisvesting. ''Zij hebben eerder een huis dan mijn kinderen, ik sta al jaren ingeschreven en zij pas een jaar'' is een begrijpelijke ergernis. De druk op de sociale woningbouw wordt te groot. Om het draagvlak onder de Nijmegenaren zo groot mogelijk te houden stelt Stadspartij DNF voor om te bouwen en niet alleen door woningbouwcoöperaties. Denk hierbij aan Levensloopbestendig bouwen. Het gaat hier om huizen die niet alleen nu voor asielzoekers zijn maar in de toekomst ook voor werkende jongeren of ouderen en andere doelgroepen die nu lastig geschikte huisvesting kunnen vinden. Deze optie is gemakkelijk te realiseren en hoeft niet duur te zijn. Door creatief te bouwen kun je snel aantrekkelijke woningen bouwen.

Om de nieuwe Nijmegenaren zo snel mogelijk te laten integreren in de Nijmeegse samenleving heeft het mixen van deze groep en andere groepen zoals werkende jongeren en huishoudens de voorkeur. Stadspartij DNF wil het ontstaan van monoculturen hiermee tegengaan en combi's met studenten en werkende jongeren stimuleren.

Stadspartij DNF pleit in de Gemeenteraad voor creatieve en snelle oplossingen om meer woningen in Nijmegen te realiseren. Zodat Nijmegenaren en vluchtelingen niet onnodig met elkaar hoeven te concurreren. Dit in combinatie met het zo snel mogelijk integreren van nieuwkomers in onze samenleving kan dit veel onvrede voorkomen. Een combinatie van sociaal en ondernemend, dat is waar wij als Stadspartij DNF voor staan.

Lees meer over: Integratie & Emancipatie.
Schrijf in voor onze nieuwsbrief en we informeren je periodiek.
InschrijvenWord lid