• Home
  • Nieuws
  • Arbeidsmarktbeleid: geen nummer bij een loket, maar de mens centraal

Arbeidsmarktbeleid: geen nummer bij een loket, maar de mens centraal

Geplaatst op      Leestijd: 3 minuten
Arbeidsmarktbeleid: geen nummer bij een loket, maar de mens centraal

John Brom is een van de grondleggers van de Stadspartij Nijmegen. Sociaal ondernemer met hart en ziel. Na lange tijd raadslidmaatschap en sociaal ondernemerschap kreeg hij in 2022 de eer wethouder werk en inkomen te worden. Een portefeuille die hem op het lijf geschreven is. Want de overtuiging dat we als gemeente mensen beter en eerder aan de slag kunnen krijgen is een rode draad door zijn hele leven.

Veel van die ziel en zaligheid is terug te vinden in het nieuwe beleidskader Arbeidsmarkt, waar de gemeenteraad zich deze maand over uitsprak. Belangrijk uitgangspunt is: de mens centraal. Veel te lang waren werkzoekenden een nummer bij het loket. Als bij dat loket bleek dat er meer problemen spelen in iemands leven die de weg naar werk lastig maken, dan werd iemand naar een ander loket verwezen. En daar ook ben je weer een nummer.

In dit nieuwe beleidskader nemen we afscheid van dat loketprincipe. Vanaf nu staat de mens centraal. Een belangrijke kernwaarde die bij Stadspartij Nijmegen al lang centraal staat is nu stevig verankerd in beleid. De resultaten ervan gaan mensen komende jaren goed merken.

Gevoelige snaar
Deze kernwaarde, de mens centraal en niet het systeem, is ook iets dat ons fractielid Diana Krol diep kan raken. Afgelopen december keek fractievolger Diana Krol de film ' I, Daniel Blake'. Een film over een man van achterin de vijftig die hartklachten krijgt en dan niet meer kan werken. Hij wil echter wel werken, maar komt in een web van systemen terecht waar hij ontzettend veel stress van krijgt.

Diana: "Die film raakte mij, en niet zomaar. Ik herkende een aantal dingen die ik ook graag in Nijmegen zou willen aanpassen. Bijvoorbeeld dat veel mensen die aankloppen voor hulp omdat ze werkloos zijn geraakt bij het ene loket worden gezien als cliënt a en bij het volgende als cliënt b. Waarbij ze steeds weer een andere behandeling krijgen en het gevoel krijgen dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. In plaats van client- en hokjesdenken, pleiten wij als Stadspartij Nijmegen al heel lang voor het centraal stellen van de mens in het Werkbedrijf."

Mensen hebben volgens Diana vaak aan elkaar gerelateerde vragen, die vooral gaan over hoe het nu verder moet. "Daar heb je maatwerk voor nodig, waarin de vragen van de persoon die om hulp komt vragen, worden gebundeld. Door het maatwerk kun je iemand persoonlijk snel verder helpen. Waar je eerst bij drie vragen drie verschillende loketten moest bezoeken, kun je straks bij één persoon terecht."

Aandacht voor 55+
Daarbij geeft Diana aan dat de Stadspartij Nijmegen zich voornamelijk wil focussen op de personen van 55-plus die zich komen melden bij het Werkbedrijf. "Dit is een groep mensen die een bak aan kennis heeft, hun hele leven al heeft gewerkt en nu opeens werkloos zijn. Het is ook een groep mensen die niet snel aan het werk komt, terwijl ze dus ontzettend veel ervaring hebben en dit graag aan een volgende generatie doorgeven." Daarom pleit de Stadspartij Nijmegen ook voor zogenaamde 'tandembanen', waarbij een oudere werknemer aan een jongere werknemer wordt gekoppeld. "Zo zetten we ook meteen in op 'een leven lang leren'. Het is namelijk niet alleen de jongere werknemer die iets leert van de oudere, dat gebeurt ook andersom."

Dat het onze wethouder nu gelukt is in het arbeidsmarktbeleid en bij het Werkbedrijf de mens centraal te krijgen, beschouwt de Stadspartij Nijmegen als een belangrijk keerpunt. Vanaf nu staat de potentie van ieder mens dat aanklopt bij het Werkbedrijf voorop.
Schrijf in voor onze nieuwsbrief en we informeren je periodiek.
InschrijvenWord lid