• Home
  • Nieuws
  • Stadspartij DNF stelt politieke vragen over de vele ontsnappingen uit de Pompekliniek

Stadspartij DNF stelt politieke vragen over de vele ontsnappingen uit de Pompekliniek

Geplaatst op      Leestijd: 2 minuten
Stadspartij DNF stelt politieke vragen over de vele ontsnappingen uit de Pompekliniek

Stadspartij DNF stelt politieke vragen over de vele ontsnappingen uit de Pompekliniek. Het gaat om de veiligheid van alle Nijmegenaren in het bijzonder de Nijmeegse kinderen.

Stadspartij DNF wil weten
  • wat de oorzaak is van de vele ontsnappingen,
  • maatregelen ertegen en
  • goede betrouwbare informatie voor de inwoners van Nijmegen.

Volgens De Gelderlander heeft de, uit de Pompekliniek ontsnapte, TBS-er een laag risicoprofiel, volgens de Telegraaf is het een gevaarlijke zedendelinquent. Tegenstrijdige informatie maakt het nog verwarrender.


Schriftelijke vragen aan het College van Nijmegen
conform artikel 39 van het reglement van orde


4 oktober 2019

Geachte college,

In Nijmegen is de TBS kliniek gevestigd genaamd de Pompekliniek. Afgelopen jaar hebben wij via de media en via Burgernet alerts meerdere malen vernomen dat er mensen zijn ontsnapt uit de kliniek of tijdens (begeleid) verlof. Nu wordt Nijmegen al voor de derde keer in ruim een maand tijd geconfronteerd met berichtgeving over een voortvluchtige.

Dergelijke berichtgeving zorgt voor veel onrust en onveiligheidsgevoelens, zeker met een tragische moord door een TBS'er in Nijmegen uit 2015 (zaak Mariska Peters) nog in het achterhoofd. Ook Stadspartij DNF maakt zich zorgen over de risico's die omwonenden wellicht lopen en heeft daarom de volgende vragen:

1. Deelt het college de zorgen van vele Nijmegenaren en Stadspartij DNF over de herhalende berichtgeving over meerdere ontsnappingen of op de vlucht geslagen TBS'ers?

2. De indruk ontstaat dat dit jaar het aantal ontsnapte, voortvluchtige en niet (tijdig) van verlof teruggekeerde TBS'ers is toegenomen? Is dat beeld juist en kunt u ons informeren over de ontwikkeling van exacte aantallen ontsnappingen/vluchtgevallen/niet tijdig teruggekeerden in de afgelopen jaren?

3. Wordt het College B&W altijd direct geïnformeerd over vluchtgevallen en ontsnappingen en hoe wordt er daarna gehandeld om de veiligheid van Nijmegenaren te waarborgen?

4. Wil het College in overleg treden met de Pompekliniek en/of het Ministerie van Justitie om daarin de zorgen van de Nijmeegse bevolking over te brengen?

5. Heeft het College al overleg gevoerd met de Pompekliniek of Ministerie van Justitie over extra maatregelen om ontsnappingen of vluchtgevallen tegen te gaan en extra maatregelen te treffen om de veiligheid van de Nijmeegse bevolking te waarborgen? Zo nee, is het College bereid daarover alsnog in overleg te gaan?


In de media is het afgelopen jaar meerdere malen verslag gedaan over personeelstekorten en toegenomen werkdruk bij TBS-klinieken. Bij Pro Persona in Nijmegen, verantwoordelijk voor de behandeling en resocialisatie van TBS-gestelden, zijn de afgelopen jaren bezuinigingen doorgevoerd.

6. Heeft het College B&W signalen vanuit Pro Persona ontvangen over personeelstekorten en toegenomen werkdruk?

7. Zo ja, heeft het College B&W maatregelen getroffen om dit personeelstekort en de werkdruk af te laten nemen?


Met vriendelijke groet
Namens de fractie van Stadspartij DNF
Jean Paul Broeren Raadslid
Lees meer over: Uitgelicht, Veiligheid.
Doneer
Doneer
X
Verder
<
Verder
<
Verder

Je wordt doorgestuurd
naar de betaalpagina
van jouw keuze.