Een opgeknapt Valkhofpark met grandeur

Geplaatst op      Leestijd: 2.5 minuut
Een opgeknapt Valkhofpark met grandeur

Al tientallen jaren lang probeert de gemeente het Valkhofpark op te knappen. Helaas dankzij dit college zonder donjon. Maar gelukkig ligt er wel een ambitieus plan voor het hele Valkhofkwartier. Daarin wordt de lat voor het Valkhofpark ook heel hoog gelegd. Terecht, want er is geen plek in Nederland zo rijk aan historie als deze. Als we die gaan opknappen, moeten we durven gaan voor een park met grandeur.

Even leek het erop dat het College voor minder ambitie zou gaan, en dus zou beknibbelen op het Valkhofpark. Stadspartij Nijmegen diende daarom een motie in met de titel "Een beetje grandeur bestaat niet". Deze kreeg genoeg steun van de gemeenteraad.

Lees voor meer uitleg het hele artikel

De gemeenteraad stelde gisteravond de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) vast. Dit is een instrument voor de raad om te monitoren of de gemeente zich houdt aan kaders die de gemeenteraad gesteld heeft bij de ontwikkeling van grote projecten. Een van die grote projecten is het Valkhofpark. De gemeenteraad stelde in de Visie Valkhofkwartier zeven ambities vast waaronder deze voor herinrichting van het Valkhofpark :

De grandeur en ruimtelijke samenhang van het gebied zoals die was rond 1900 nemen we als uitgangspunt voor de huidige opwaardering van het gebied."

We hebben de lat als gemeenteraad, terecht, altijd hoog gelegd waar het gaat om het herinrichten van het Valkhofpark. Het is immers een unieke plek van ongekend hoge cultuurhistorische waarde. Dan moet je ook durven gaan voor grandeur. En een beetje grandeur bestaat niet. Twee jaar lang is het college op zoek geweest naar de beste invulling en voldoende dekking, met steun van provincie en het rijk. Een bijdrage vanuit het rijk vinden we terug in de VGP. Een extra bijdrage van de provincie zien we niet terug in de financiële staat.

Hoe dan ook, het College confronteert de raad in de VGP voor het eerst met het besluit dat deed vermoeden dat we gaan voor een minder ambitieuze variant. Deze keuze zagen wij in de voorgaande stukken in de P&C cyclus nog niet terug. De ambitieuzere variant kost 6 tot 7 miljoen en het College gaat nu uit van een herinrichting van 4,9 miljoen. Het College maakt die keuze omdat het Rijk en de Provincie vooralsnog niet meer willen mee betalen. Maar wat het betekent voor het park, als we inleveren in ambities, kregen we als raad niet te zien.

We dienden daarom een motie in. Deze riep op om de programmatische consequenties van het gaan voor een minder ambitieuze variant duidelijk te gaan maken. Waarop leveren we in, en wat zouden we krijgen als we als raad toch besluiten voor die 6 miljoen te gaan? We droegen ook op om de mogelijkheid open te houden om op termijn alsnog te gaan voor een Valkhofpark met grandeur. Dat kan mogelijk door een meerjarenaanpak uit te werken en die laatste stappen in fases alsnog later te realiseren.

De wethouder liet weten met deze motie te kunnen instemmen. De gemeenteraad nam deze motie daarom ook aan. Dat betekent dat we binnenkort meer informatie krijgen over hoe het Valkhofpark eruit komt te zien, en hoe we in fases voor een Valkhofpark met de grandeur van vroeger kunnen gaan.
Schrijf in voor onze nieuwsbrief en we informeren je periodiek.
InschrijvenDoneer
Doneer
X
Verder
<
Verder
<
Verder

Je wordt doorgestuurd
naar de betaalpagina
van jouw keuze.