Ruud Sewpersad

1. Waarom is Nijmegen jouw stad?
IN 1980 kwam ik als student in Nijmegen waar ik op de KU mijn studie Tandheelkunde gedaan heb. Sindsdien ben ik door mijn vele horeca werk en aansluitend praktijk overname een blijvende Nijmegenaar geworden, in een stad vol leven en kleur. Ik heb hier in die periode veel contacten op gedaan en voel mij toch wel ingeburgerd nu.

2. Waar haal je de meeste voldoening uit in de werkzaamheden voor de fractie?
De no-nonsens politiek met een landelijke ongebondenheid, waardoor wij ons kunnen focussen op wat de Nijmegenaar zoal bezighoudt en waar verbeteringen gevraagd worden. Ook het niet meer aan de zijlijn kritiek geven op beleid maar ook , met oog op alle beperkingen, trachten input te geven bij belangrijke beslissingen voor de stad.

3. Wat doe je naast het werk binnen de fractie?
Na mijn praktijk overname in 1988 ben ik full time tandarts-praktijk houder. Ook stimuleer ik lokale initiatieven van vooral jonge ondernemers met raad en daad, waarbij ik gebruik maak van mijn uitgebreid lokale netwerk. Verder heb ik een gezondheidsstimulans project opgezet in Suriname, het land van mijn jeugd, met ondersteuning van lokale kinderzang, dans en cultuur groepen aldaar.

4. Wat wil je de komende jaren gaan bereiken?
Ik wil eraan bijdragen dat de focus vooral lokaal zal zijn in de politiek, met oog voor minderheden van welke vorm dan ook. En daarnaast wil ik nog meer awareness creëren bij de burgers van Nijmegen en een brug slaan tussen politiek en die burger.

5. Op welke prestatie van jezelf binnen de Stadspartij ben je trots?
Het mislukte messen debat vorig jaar, dat duidelijk de kloof tussen het onveiligheidsgevoel van de burger en de inzichten van de politiek aangaf, naar mijn mening.
Ruud Sewpersad
Ruud Sewpersad

Ruud is raadslid voor Stadspartij Nijmegen.Portefeuille: Orde en veiligheid, ruimtelijke ontwikkeling
Doneer
Doneer
X
Verder
<
Verder
<
Verder

Je wordt doorgestuurd
naar de betaalpagina
van jouw keuze.