Rosalie Thomassen

1. Waarom is Nijmegen jouw stad?
Ik ben hier geboren en getogen, dit is mijn thuis. Het voelt hier voor mij vertrouwd. De stad kan mij tegelijkertijd dagelijks nog verrassen. De stad is dorps en knus maar zit ook vol stedelijke dynamiek. Een prettige combinatie waardoor de stad altijd blijft boeien.
Rosalie Thomassen
Samen Trots op Dukenburg (Foto: Toine van Bergen)
2. Waar haal je de meeste voldoening uit in de werkzaamheden voor de fractie?
Door politiek leer je nog veel meer over je eigen stad. En vooral, ik leer heel veel mensen kennen die ik anders waarschijnlijk nooit gesproken had. Dat voelt als een voorrecht. Ook omdat je die verhalen kunt vertalen naar concrete maatregelen. Daar de resultaten van zien is erg mooi.

3. Wat doe je naast het werk binnen de fractie?
Ik ben zelfstandig ondernemer in PR, organisatie en beleidsadvies bij ERWT communicatie. Mijn passie ligt op het gebied van cultuur en erfgoed en veel van mijn opdrachtgevers zijn werkzaam in die sectoren. Zo ben ik momenteel Airborne coördinator en zo draag ik bij aan het blijven herdenken van de Tweede Wereldoorlog en de inzet van geallieerden om ons te bevrijden.

Door mijn bedrijf ben ik betrokken geweest bij veel mooie initiatieven, zoals de tijdelijke Donjon die in 2005 op het Valkhof stond en het oprichten en openen van het museum Gebroeders van Lymborch Huis. Heel fijn om ook vanuit je werk een steentje te kunnen bijdragen aan die trotse oudste stad. Ik houd verder erg van fotografie, met Nijmeegse landschappen, straten en fijne festivals als favoriete onderwerp.
4. Wat wil je de komende jaren graag bereiken?
Mijn grootste portefeuille is stedelijke ontwikkeling. De woningnood verlichten is de grootste en belangrijkste uitdaging voor mij als raadslid. Dat is nodig voor jong én oud. Omdat anders onze jongeren geen woning kunnen vinden in deze stad. En onze ouderen geen passende woning kunnen vinden waarin je prettig oud kunt worden.

Al die vernieuwingen moeten ook echt van toegevoegde waarde zijn voor onze stad en voor haar inwoners. Dat fijne dorpse karakter moeten we koesteren. Tegelijk mag die stedelijke vernieuwing ook extra glans en aantrekkingskracht geven aan de stad. Daarbij moeten we niet vergeten waar we vandaag komen: die 2000 jaar geschiedenis moeten we veel beter laten zien.

5. Op welke prestatie van jezelf binnen de Stadspartij ben je trots?
Het is moeilijk kiezen tussen vrij eenvoudige voorstellen die kunnen rekenen op veel sympathie, zoals het behoud van het Romeinse masker op het stadseiland Veur Lent, het oprichten van een vrijwilligersfonds in Nijmegen en de komst van een aanplakbiljet dat duidelijk maakt dat er in je buurt gebouwd of flink verbouwd gaat worden. Tot complexe voorstellen die zo ingewikkeld zijn dat ze niet altijd de krant halen, zoals het repareren van knelpunten voor ondernemers in de Winkelsteeg zodat zij kunnen blijven groeien ook als er huizen in de buurt worden gebouwd.
Rosalie Thomassen

Rosalie is raadslid en 1e vice-fractievoorzitter van Stadspartij Nijmegen.Portefeuille: Grondbeleid – Onderzoek & Statistiek - Participatie - Ruimtelijke Ordening – Stedelijke ontwikkeling – Vastgoed - Economie
Word lid