Ben van Hees

1. Waarom is Nijmegen jouw stad?
Daar waar je wortels liggen, daar voel je je verbonden mee. Zo woon ik nog steeds in mijn geboortehuis aan de Graafseweg. Ik heb kortere perioden in Londen en Parijs gewoond en gewerkt, maar Nijmegen blijft altijd aan mij trekken.

2. Waar haal je de meeste voldoening uit in de werkzaamheden voor de fractie?
Die voldoening bestaat eruit dat de partij, die ik zelf opgericht heb in 2001, de Stadspartij Nijmegen, invloed heeft op de Nijmeegse politiek en dat we ons inzetten voor de Nijmegenaren. Dat onze partij met zijn lokaal geluid ertoe doet en niet meer weg te denken is, dát geeft voldoening en is een mooie erfenis. Maar voorlopig is er nog werk genoeg te doen.

3. Wat doe je naast het werk voor de fractie?
Ik ben nu gepensioneerd, zoals dat heet, maar ik volg de fractie en de Nijmeegse politiek op de voet. Ik ben dan ook adviseur van fractie en bestuur. Tegenwoordig ben ik, na 20 jaar raadslidmaatschap en 4 jaar wethouder voor onze partij, nu bezig voor Nijmegen op andere fronten. Zo ben ik bestuurslid van Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omstreken. Verder ben ik voorzitter van de Stichting Nijmegen Wederopbouwstad, waarmee we onlangs een grote expositie afgerond hebben. Maar liefst 4500 bezoekers die we allemaal wat meer gevoel en liefde voor de wederopbouwperiode bijgebracht hebben. Mijn hart ligt bij de cultuurhistorie van onze stad.

4. Wat wil je de komende jaren bereiken?
Een nog sterkere en grotere fractie van de Stadspartij in de gemeenteraad die opkomt voor de Nijmegenaar, zonder aangestuurd te worden uit De Haag zoals dat gebeurt bij de lokale afdelingen van landelijke partijen.
Ben van Hees
Ben van Hees

Ben was fractieadviseur, oud-wethouder en oprichter van Stadspartij Nijmegen.Contact met Ben

LinkedInTwitterE-mail
Word lid