VEEL VRAGEN OVER TIJDELIJKE OPVANG VAN VLUCHTELINGEN IN HEUMENSOORD

Door 16 september 2015Nieuws

De gemeenten Nijmegen en Heumen hebben van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de vraag gekregen om mee te werken aan een noodopvanglocatie voor vluchtelingen in Heumensoord.

Daarom komt er een tijdelijke opvangvoorziening in het Heumensoord. Hier is ruimte voor de opvang van 3000 vluchtelingen. Asielzoekers blijven hier niet lang. Na hun aanmelding wordt voor hen elders een plek gezocht in een van de vele asielzoekerscentra in Nederland.

De burgemeester heeft de raadsfracties hierover geïnformeerd. Vandaag is er een persconferentie gegeven om iedereen van de juiste informatie te voorzien.

Veel Nijmegenaren reageerden bezorgd over de komst van een dergelijke grote groep. Stadspartij DNF begrijpt die bezorgdheid omdat er veel vragen zijn over wat dit betekent voor de stad. Er is een speciale pagina op de gemeente website waar de meest voorkomende vragen beantwoord worden: http://www2.nijmegen.nl/…/1…/opvang_asielzoekers_heumensoord

Ook zullen er 2 informatiebijeenkomsten georganiseerd worden waar u met uw vragen terecht kunt. Op donderdag 17 september om 20.00 uur vindt een algemene informatiebijeenkomst plaats in Montessoricollege, Kwakkenbergweg 27 Nijmegen. Op vrijdag 18 september is er voor omwonenden van 16.00 tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in Wijkplaats de Kanunnik, Deken Hensburchstraat 2, Nijmegen.

Wij willen nog eens benadrukken dat het gaat om een tijdelijke opvang tot uiterlijk 1 juni 2016. Asielzoekers worden zo snel als mogelijk elders, buiten dit tijdelijke tentenkamp, ondergebracht. Ook zullen de gemeente Nijmegen en Heumen niet de kosten voor deze opvang betalen, hiervoor zorgt de rijksoverheid.

Stadspartij DNF begrijpt ook dat er vooral bij omwonenden zorgen zijn en zullen blijven. Wij zullen erop toezien dat de communicatie met de buurt goed georganiseerd wordt en zal blijven worden. Er komt als het aan Stadspartij DNF ligt een speciaal telefoonnummer waar bewoners terecht kunnen met hun vragen en bevindingen. Wij pleiten ook voor de komst van een buurtbeheergroep om zo samen met de buurt goed de vinger aan de pols te houden. Stadspartij DNF zal blijven bewaken dat de buurt goed gehoord wordt en dat zaken opgelost worden als omwonenden overlast ondervinden.

Stadspartij DNF is er bovenal trots op dat Nijmegen i.s.m. de gemeente Heumen deze opvang kan bieden aan mensen die op de vlucht zijn gegaan voor oorlog en onderdrukking. Juist in een stad als Nijmegen die ruim 70 jaar geleden zo zwaar getroffen werd door oorlogsgeweld, is het mooi om gastvrij te zijn naar vluchtelingen die tijdelijke opvang zo hard nodig hebben.

Recent werd door alle politieke fracties in de gemeenteraad van Nijmegen een oproep aan de burgemeester overhandigd om als stad de helpende hand te bieden in een tijd dat de stroom vluchtelingen zo immens groeit als gevolg van oorlogen. Dat de stad hier zo snel gehoor aan kan geven getuigt van daadkracht en medemenselijkheid.