Stadslandbouw op lege plekken in de stad

Stadslandbouw is een nieuw fenomeen met vele voordelen. Het brengt voedselproductie dichterbij de consument en maakt mensen bewust, leert kinderen waar voedsel vandaan komt en brengt hen respect bij voor de natuur. Bovendien is stadslandbouw goed voor binding in de eigen buurt.

Al in mei 2012 vroeg Ben van Hees aan het College B&W met een notitie te komen om stadslandbouw in Nijmegen goed te organiseren. Een meldpunt voor belangstellende burgers en het beschikbaar stellen van braakliggende gronden zou onderdeel moeten uitmaken van nieuw te ontwikkelen beleid. Ook pleitte Ben van Hees voor onderzoek naar een locatie in het Waalfront waar geëxperimenteerd kan worden met het verbouwen van groenten, en voor experimenten met landbouw op daken en in stadstuinen.

Dit beleid is vooralsnog niet ontwikkeld. Op initiatief van de raadsfractie van GroenLinks wordt het thema binnenkort opnieuw geagendeerd. De Nijmeegse Fractie volgt dit voorstel met belangstelling en zal erop toezien dat er alsnog structureel beleid ontwikkeld wordt.