Op maandag 16 september bezochten fractieleden Ben van Hees, Albaer Hillen, Rosalie Thomassen en Wiet Benda de DAR. Zij werden ontvangen door Peter van Heeswijk (algemeen directeur) en Bart de Bruin (manager Advies & Realisatie). In een zeer open prettig gesprek hebben zij veel geleerd over waar de DAR zich dagelijks mee bezighoudt.

DAR streeft er naar om Nijmegen de schoonste regio van heel Nederland te maken. Ze vraagt veel aandacht voor recyclen van spullen die hergebruikt kunnen worden. De kerntaak is van oudsher het verzorgen van de afvalinzameling en milieustraten. Nijmegen doet het op dit punt erg goed, want we zijn koploper op het gebied van afvalscheiding.Een andere taak is het integraal beheer openbare ruimte (IBOR). Dit beheer van de openbare ruimte is de afgelopen jaren door de DAR steeds verder uitgebreid.

DAR is een belangrijke werkgever in de stad met medewerkers die trots zijn op hun werk en taken in de gemeente. Vooral tijdens de Vierdaagse is de waardevolle inzet van hen goed zichtbaar. Het is elk jaar weer bijzonder knap dat het ze lukt om iedere dag de stad en op vrijdag de Via Gladiola binnen enkele uren schoon te krijgen (zie foto).

De organisatie heeft ook veel aandacht voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ze probeert deze afstand te verkleinen door het aanbieden van leer-werktrajecten en door medewerkers van BREED in te zetten. Onder de noemer DAR GROEN! is een experiment opgestart dat medewerkers reële doorgroeimogelijkheden biedt. Als het aan DAR ligt dan wordt dit experiment zeker doorgezet.

De fractie heeft verschillende ideeën meegekregen voor de mogelijke verbetering van afvalinzameling en het IBOR. Een voorbeeld hiervan is de plaatsing van ondergrondse containers, zodat mensen op elk gewenst moment hun afval kunnen deponeren. DAR heeft ook veel andere tips gegeven om te zorgen dat zij hun taken nog efficiënter kunnen uitvoeren, afval nog beter gescheiden kan worden en overlast door illegaal dumpen afval en zwerfafval nog beter voorkomen kan worden.

De fractie neemt deze tips graag in overweging en wil DAR hartelijk danken voor de gastvrije ontvangst.