Albaer Hillen

Fractievertegenwoordiger

Portefeuille

Wonen, Waalsprong & Waalfront (commissie), Grondbeleid, Financiën

1. Waarom is Nijmegen jouw stad?
Ik ben op verschillende manieren met onze stad vergroeid. Vroeger als student Politicologie, tegenwoordig als student Theologie. Als ondernemer van voormalig visrestaurant de Steiger ken ik het bedrijfsleven en veel bewoners van Nijmegen. Als voormalig voorzitter van de Bewonersraad Binnenstad heb ik geleerd steeds ook vanuit het perspectief van bewoners te kijken naar problemen.

2. Waar haal je de meeste voldoening uit in je werkzaamheden voor de fractie?
Het contact met de burgers van Nijmegen. Het geeft voldoening als je problemen voor mensen kunt oplossen, ook buiten de politieke arena om.

3. Wat doe je naast het werk binnen de fractie?
Ik ben als vrijwilliger lid van het bestuur van activiteitencentrum Doddendaal (buurthuis van het centrum). Daarnaast ben ik lid van het bestuur van de Kledingbank Nijmegen e.o. en van het Vincent de Paul Center.

4. Wat wil je de komende jaren graag bereiken?
Ik hoop dat we onze cultuurhistorisch belangrijke monumenten zoals de Stevenskerk en Stratemakerstoren kunnen renoveren. Het zal moeilijk worden de financiering van de stad op orde te houden. Dat zal moeilijke keuzes noodzakelijk maken. Daarbij zullen we creatieve oplossingen zoeken rond welzijn en zorg, zodat we een sociale stad blijven.