Facebook Pixel

Onderwijs = het beste uit jezelf halen!

Door 24 februari 2014Nieuws, Onderwijs

In dit artikel leest u hoe De Nijmeegse Fractie aankijkt tegen goed onderwijsbeleid, verwoord door Albaer Hillen (lijsttrekker), Harry Dillerop (actief binnen MBO en HBO) en Frans Paymans (leraar binnen het speciaal onderwijs).

“Iedereen heeft talent!”. Dit was de titel van een werkconferentie op de HAN eerder deze maand. Dit is iets wat we vooral niet moeten vergeten als we het hebben over onderwijsbeleid. Tijdens de werkconferentie werd een onderwijsvisie ondertekend door bestuurders uit het onderwijsveld: van voorschoolse educatie tot universiteit. Hierin staan de gezamenlijke ambities van onderwijsinstellingen, kinderopvang en de gemeente Nijmegen om jonge mensen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Rode draad: talentontwikkeling.

Enkele citaten die tot de verbeelding spreken:
“Door de aanwezigheid van grote instellingen voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs en de universiteit heeft onze stad een relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Gezamenlijk zijn zij goed voor 50.000 studenten! Nijmegen is een stad die jonge mensen kansen wil bieden en die de talenten van jonge mensen wil benutten. Zij zijn een bron van creativiteit, ondernemerschap, culturele activiteit en innovatie… Tegelijkertijd heeft Nijmegen ook meer traditionele economische sectoren en speelt laaggeschoold werk een belangrijke rol. De kracht van Nijmegen ligt in het verbinden: van jong en oud, van traditioneel en innovatief, van hoog en lager opgeleid. Iedereen telt mee en iedereen doet mee!… De regio Nijmegen loopt voorop in Life Sciences & Health. Door de verbindingen te zoeken tussen gezondheidszorg en techniek, voeding en farmaceutica, sport en gezondheid kan die voorsprong naar verwante terreinen worden uitgebouwd.”

Bij talentontwikkeling geldt dat de verschillen in aanleg en begaafdheid moeten worden gewaardeerd. Vakmanschap, ambachtelijke professionaliteit  en technische vaardigheden zijn talenten die in onze samenleving extra waardering behoeven. Belangrijk is dat leerlingen goed van de ene school op de andere aansluiten. De Nijmeegse Rekenkamer is momenteel een onderzoek aan het afronden op schooluitval. Hieruit blijkt dat overgangen tussen scholen flink verbeterd moeten worden. Dat kan het beste worden kortgesloten door docenten die er op de “werkvloer” over gaan en niet door de managementtop. Bovendien kunnen we veel leren van initiatieven als School’s Cool.

Belangrijk is verder dat er extra aandacht is voor de studie- en beroepskeuze. Aansluiting op de arbeidsmarkt is daarbij van belang, maar ook door in de praktijk ervaring op te doen leren leerlingen hun vooroordelen tegenover bepaalde (technische) beroepen bij te stellen.  Verder is  extra scholing in sommige gevallen zeer wenselijk, zoals gebeurd door Futsal Chabab, Bijlesnetwerk of initiatieven als  de weekendschool. Er zullen voldoende stageplekken moeten zijn: het bedrijfsleven heeft hierin een belangrijke opgave.

Actief burgerschap, sociale integratie en het belang van diversiteit blijven belangrijke waarden die ook van belang zijn voor de toekomstige werkomgeving. Maar dat zijn waarden die niet beklijven als ze uit een boekje moeten worden geleerd.

Met de invoering van Passend Onderwijs en de transitie van de Jeugdzorg zal onze gezamenlijke uitdaging moeten zijn om er voor te zorgen dat er geen kind tussen wal en schip belandt. Iedereen: overheid, onderwijs, bedrijfsleven en zeker ook ouders en de omgeving van het kind zullen elk hun verantwoordelijkheid moeten nemen en die met de anderen af moeten stemmen. Voor de overheid geldt: één kind, één gezin, één plan. Dat betekent dat ondersteuning in de thuissituatie en op school of werk op elkaar worden afgestemd. De sociale wijkteams zullen hier zeer alert moeten zijn en de goede verbanden moeten leggen met scholen etc.

Op het niveau van hogeschool en universiteit is het topsectorenbeleid en het verbinden van onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers erg belangrijk. Het gevaar bestaat echter dat we in Nijmegen veel te veel blijven kijken naar onze eigen Health Valley en niet de deuren en ramen wijd open zetten voor regio’s ten noorden en ten zuiden van ons. Zouden ICT-ontwikkelingen niet verbonden moeten worden met retail, logistiek en binnenstadsontwikkeling? Stad en hogeschool en universiteit moeten elkaar veel meer opzoeken. Er is nog een wereld te winnen, we kunnen nog zoveel van elkaar leren!

Deze onderwijsvisie past trouwens in onze bredere visie dat mensen het beste uit zichzelf moeten kunnen halen. Dan kun je ook denken aan actief sport bedrijven of vrijwilligerswerk doen, maar ook je via je werk ontplooien of via dagbesteding. In de persoonlijke ontwikkeling kunnen we elkaar tot steun en stimulans zijn.

Albaer Hillen, Harry Dillerop en Frans Paymans