Facebook Pixel

In de aanval tegen groeiende jeugdwerkloosheid

Door de huidige crisis wordt het steeds lastiger voor jongeren om een baan te vinden, ook in Nijmegen stijgt de jeugdwerkloosheid. Vooral in de Industrie en de bouwsector heeft Nijmegen al veel werkgelegenheid verloren zien gaan. De vooruitzichten voor o.a, detailhandel en horeca zijn zorgwekkend. De werkgelegenheid zal ook de komende tijd nog onder druk blijven staan.

Wij vinden het belangrijk dat ook starters een eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt van Nijmegen. Iedere Nijmeegse jongere moet uitzicht blijven houden op een maatschappelijke stage, een werkervaringsplaats en uiteindelijk een betaalde baan.

De Nijmeegse Fractie heeft daarom via een motie het College opgeroepen te komen met een ‘aanvalsplan jeugdwerkloosheid’. De motie is door de voltallige gemeenteraad aanvaard. Het aanvalsplan moet uitgewerkt worden in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen. Met als doel om de Nijmeegse jongeren meer kansen te bieden op een maatschappelijk stage, een werkervaringsplaats of een. [tijdelijke) baan, zal er een stadsgesprek georganiseerd worden met als doel te komen met oplossingen voor de problematiek van de actuele jeugdwerkloosheid.