Category

Werk & Inkomen

Foto waalkade nijmegen

Flinke zorgen over gevolgen coronacrisis voor kwetsbare wijken in Nijmegen

By | Jeugd, Nieuws, Seniorenbeleid, Uitgelicht, Werk & Inkomen, Wijken

Kwetsbare wijken in grote steden worden veel harder geraakt door de coronacrisis. Een grote zorg, ook voor Nijmegen. Toch ondertekende burgemeester Bruls de brandbrief namens vijftien grote steden aan Den Haag niet. Stadspartij DNF vraagt zich af waarom en vraagt om meer aandacht voor deze grote zorgen.

Vijftien burgemeesters van grote steden ondertekenden recent een brandbrief aan drie ministers. Hierin vragen zij om aandacht en een plan van aanpak voor de gevolgen van  de coronacrisis die in achterstandswijken extra hard aankomen. De achterstanden in onderwijs lopen bij jongeren uit die wijken veel harder op. Jongeren uit achterstandswijken verloren veel vaker een baan dan elders. Ook zijn er signalen dat steeds meer bewoners in de schulden raken en geld lenen bij woekeraars en drugscriminelen. Ook is huiselijk geweld flink toegenomen, juist ook in deze kwetsbare wijken. Door de toenemende problemen dreigt ook de eenzaamheid onder bewoners te groeien. Hele terechte grote zorgen, vindt Stadspartij DNF.

Stadspartij DNF heeft daarom vragen gesteld aan het College over waarom deze brief niet mee ondertekend is. Ook heeft Wendy Grutters, fractievoorzitter, om meer informatie en aandacht gevraagd om de gevolgen van de coronacrisis onder kwetsbare bewoners en wijken goed in beeld te brengen.

Lees er ook meer over op de website van Omroep Gelderland.

Peter Kuipers - Stadspartij DNF

STADSPARTIJ DNF IN DE BRES VOOR HEEL NIJMEGEN: RED NIET ALLEEN DE CULTUURSECTOR

By | Binnenstad, Citymarketing, Cultuur, Cultuurhistorie, Economie & Toerisme, evenementen, Financiën, Geen categorie, Mededelingen, Nieuws, Uitgelicht, Werk & Inkomen, Zorg & Welzijn

De afgelopen week ontstond in de raad het idee een steunverklaring op te stellen en te laten ondertekenen door alle raadsleden. Vandaag leidde dat tot dit artikel in de Gelderlander. Wij hebben er bewust voor gekozen om niet te ondertekenen. Waarom niet?

Heel veel Nijmegenaren en Nijmeegse ondernemers hebben het op dit moment heel erg zwaar. Niet alleen de culturele sector. Met een steunverklaring voor alleen hen, sla je al die anderen over. Ook de taxichauffeur die mensen vervoert na een avondje uit, de barman die de mensen een biertje tapt in de kroeg, hebben het zwaar. En vooral de mensen die eenzaam thuis zitten of als zorgheld keihard aan het werk zijn. Met een steunverklaring voor 1 sector, sla je al die anderen over. Wij vonden dat geen goed gebaar. Stadspartij DNF wil zo veel mogelijk Nijmegenaren helpen!

Daarbij: met een steunverklaring alleen koop je als ondernemer helemaal niets. In de steunverklaring ontbraken voorstellen voor actie. En dat is precies wat Nijmegen wel nodig heeft. Actie, om alle sectoren, óók de cultuursector, én alle ondernemers die zwaar getroffen zijn door deze moeilijke tijd te helpen. Actie gebaseerd op goede ideeën uit de samenleving, zodat we met steun vanuit de gemeente ook echt het verschil maken. En dat is wat de gemeenteraad nodig heeft: goede ideeën! Meld ze ons, mail ons op info@stadspartijDNF.nl.

Met deze goede ideeën kunnen wij dan aan de slag. Ook om steun te krijgen bij de provincie Gelderland die nog 2,7 miljard in kas heeft door de verkoop van de NUON. Stadspartij DNF pleit er al weken voor deze snel in te gaan zetten. Juist nu!

bron: Gelderlander

Busabonnement voor ouderen blijft op aandringen Stadspartij DNF toch bestaan

By | Mobiliteit, Nieuws, Seniorenbeleid, Uitgelicht, Werk & Inkomen

De huidige coalitie kondigde bij hun aantreden aan dat het busabonnement voor ouderen zou verdwijnen. Alleen minima (mensen die minder dan 130% van de bijstandsnorm verdienen) zouden nog in aanmerking kunnen komen voor goedkoop busvervoer in het rijk van Nijmegen. Stadspartij DNF vindt goedkoop busvervoer voor mensen met een kleine portemonnee een goed plan. Maar ook vinden wij het niet goed dat de ouderen daardoor hun goedkope busabonnement dreigden te verliezen.

Het is voor ouderen belangrijk dat zij mobiel blijven. Ook ouderen die net iets meer dan een minimum inkomen hebben moeite om rond te komen. Eenzaamheid en isolement ligt dan snel op de loer. Daarom hebben wij ons als oppositiepartij verzet tegen het afschaffen van het busabonnement voor ouderen. Omdat de coalitie al heeft beslist dat het busabonnement voor minima er zal komen, opperden wij een voorstel om het busabonnement voor ouderen betaalbaar te houden. Ouderen die meer verdienen dan het minimuminkomen, gaan dan weliswaar meer per jaar betalen voor het busabonnement maar houden toch de mogelijkheid goedkoper met de bus te reizen.

Het College B&W heeft ons voorstel onderzocht en heeft bekend gemaakt dat dit financieel haalbaar is, als minima € 15,- per jaar voor een busabonnement gaan betalen. Ouderen betalen dan voortaan € 49,- per jaar voor een heel jaar busreizen. (Let op, daarbij komen nog wel kosten voor het aanschaffen van een OV-jaarkaart, indien u die nog niet bezit).

Een sociaal compromis

We betreuren het uiteraard dat ouderen toch behoorlijk meer moeten gaan betalen. In ons verkiezingsprogramma hebben wij beloofd dat het goedkoop busvervoer voor ouderen behouden zou blijven. Omdat wij helaas geen deel meer uitmaken van de coalitie, konden wij ons daar niet hard voor maken. Maar wij zijn toch vooral blij dat onze hartenkreet om hart voor ouderen te tonen ter harte is genomen door wethouder Renske Helmer en dit College. Het is mooi dat in deze tijden van flinke bezuinigingen op de gemeentebegroting er toch aandacht blijft voor goedkoop openbaar vervoer voor ouderen.

Wilt u in aanmerking komen voor een goedkoop busabonnement omdat u een minimum inkomen hebt of omdat u 65 jaar of ouder bent?

De voordelige abonnementen gaan in per 1 januari 2020. Het abonnement kan aangevraagd worden vanaf 18 november via nijmegen.nl. Aanvragen kan het hele jaar door. Voor het opladen van het busabonnement moeten inwoners beschikken over een eigen persoonlijke ov-chipkaart. Opladen kan op het centraal station. Daarnaast worden tussen 18 november en 13 december extra laadpalen geplaatst bij de stadswinkel en het steunpunt stadswinkel Dukenburg.

Zowel 65+’ers als inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm (die bekend zijn bij de gemeente omdat zij al vaker een beroep hebben gedaan op regelingen voor minima) worden in november per brief op de hoogte gesteld van de nieuwe regeling. Bent u niet bekend, dan leest u straks in huis-aan-huis-bladen over de nieuwe regeling.

Het abonnement is geldig op alle stads- en streekbussen in de gemeente Nijmegen en in de dorpen: Alverna, Berg en Dal, Beuningen, Elst, Erlecom, Ewijk, Groesbeek, Heumen, Kekerdom, Leuth, Malden, Molenhoek, Mook, Nederasselt, Ooij, Overasselt, Weurt, Wijchen, Winssen.

Mensen het belangrijkst in zaak Hilckmann

By | Nieuws, Ruimte & Bouwen, Werk & Inkomen

De discussie in de openbaarheid in de kwestie Hilckmann gaat op het moment alleen nog maar over geld en niet meer over de mensen. Terwijl in deze hele discussie veel meer gekeken moet worden naar hoe de voorgaande besluitvorming en keuzes zijn geweest in relatie tot de werkgelegenheid van de medewerkers van Hilckmann en onderhuurder SN Retail.

Deal sluiten moest

Gemeente Nijmegen wil op de locatie Hilckmann huizen bouwen en van de stank in de woonwijk af. Van de rechter moest Nijmegen Hilckmann uitkopen. Daarvoor moest Gemeente Nijmegen een deal sluiten en kon daar niet langer meer mee wachten, want dan zou Hilckmann in de problemen komen en was er een grote kans dat de medewerkers sowieso geen werk meer hadden gehad.

Aankoop om banen te behouden door verhuizing

Gemeente Nijmegen zag dat en koppelde die koop aan de werkgelegenheid. Want juist door de aankoop van de opstal en baanbehoud door verhuizing te koppelen, maakte het personeel van Hilckmann én onderhuurder SN retail de meeste kans om hun baan te behouden. Daarom is de koppeling gemaakt. Om deze medewerkers de meeste kans op werkbehoud te geven.

Van het overeengekomen totaalbedrag €27,6 miljoen betaalde Gemeente Nijmegen het eerste deel, €21 miljoen euro, omdat financiers anders niet hadden meegedaan. Had Gemeente Nijmegen dit niet gedaan, dan hadden de banken zich teruggetrokken en was hiermee op voorhand het personeel zelfs de kans op baanbehoud door een verhuizing ontnomen. Dan was het doel werkgelegenheid te behouden bij voorbaat niet gehaald. Zonder die eerste betaling, geen beloofde verhuizing en dus gegarandeerd geen werk voor de medewerkers.

Gemeente Nijmegen wilde werkgelegenheid behouden

Gemeente Nijmegen, college en wij hebben feitelijk dus vele malen geprobeerd om werkgelegenheid te behouden. Want de gemeente Nijmegen is op tijd gaan onderhandelen over de voorwaarden, heeft op tijd de juiste eerste termijn betaald om de verhuizing überhaupt te kunnen laten plaatsvinden en heeft er daarmee veel aan gedaan om de werknemers werk te garanderen. Alleen is dat doel werkbehoud, zelfs met die combinatie van ‘the best of both worlds’, kopen en behoud van werkgelegenheid niet behaald want de medewerkers hebben geen werk meer… maar niet door het handelen van de gemeente.

Motie: lessen geleerd

Wij vinden de reconstructie over de gang van zaken en daar waar mogelijk er lering uittrekken belangrijk, daarom dienden wij met de coalitie de motie mee in waarin we eisen dat er voortaan altijd schriftelijke bewijsstukken met betrekking tot ontbindende c.q. opschortende voorwaarden komen. Niet om iemand ergens de schuld van te geven. Integendeel ik denk dat Nijmegen op werkgelegenheid zich aantoonbaar sterk heeft gemaakt. Op dit scenario had niemand gerekend. We moeten afwachten wat de rechter zegt over de bedragen maar het grootste verlies is hier niet geld, want nogmaals uitkoop was toch nodig, het grootste verlies is hier ondanks al onze inspanningen voor het personeel van Hilckmann en SN Retail. En dat vinden wij als Stadspartij DNF het meest treurig.

Dit betoog werd uitgesproken door fractievoorzitter Wendy Grutters op de politieke avond van 18 januari 2017.

 

Atelierbeleid: maak van doorstroming geen uitstroom

By | Nieuws, Werk & Inkomen

In het nieuwe atelierbeleid staat doorstroming centraal. Zo wil de gemeente meer ruimte kunnen bieden aan startende kunstenaars. Stadspartij DNF vindt dat een goed streven, omdat nieuw talent zich dan kan ontwikkelen in onze stad.

Wij vinden het wel jammer dat er geen visie is ontwikkeld wat er moet gebeuren met doorstromende kunstenaars. Bestaande kunstenaars worden binnenkort geconfronteerd met huurovereenkomsten van 5 jaar. Na het eindigen van deze huurovereenkomst zullen zij zelf onderkomen moeten vinden buiten de ateliers die de gemeente via SLAK aanbiedt om.

Stadspartij DNF vindt dat het aansturen op doorstroming ook inhoudt dat je kunstenaars begeleidt naar een volgende fase. Een dergelijke fase 2 is niet opgenomen in het voorgestelde atelierbeleid. Omdat werkruimtes op de vrije markt al gauw te duur zijn voor kunstenaars, en er in andere gemeentes vaak meer ateliers voor handen zijn, is Stadspartij DNF bang dat dit doorstromingsbeleid ertoe leidt dat veel kunstenaars Nijmegen zullen verlaten.

Eric Bender van Stadspartij DNF riep de vorige politieke avond al op om ook voor deze gevestigde kunstenaars aandacht te houden. Wendy Grutters, fractievoorzitter, dient in de politieke avond van 25 mei 2016 een motie in om alsnog beleid te maken gericht op die fase 2.

De gemeente kan doorstroming en doorontwikkeling bijvoorbeeld stimuleren door het delen van ateliers aan te moedigen, zodat startende kunstenaars en gevestigde kunstenaars met elkaar kunnen samenwerken in 1 atelier. Ook kan de gemeente kunstenaars adviseren bij het aankopen van een eigen atelier en bij vastgoedeigenaren de behoefte van ateliers voor doorstromende kunstenaars onder de aandacht brengen, zodat zij bijvoorbeeld makkelijker terecht kunnen in leegstaande winkels en kantoren. Ook heeft Stadspartij DNF de mogelijkheid geopperd kunstenaars te belonen die zich actief inzetten voor de buurt en maatschappelijke projecten.

Hilckmann; de mensen als eerste zorg van Stadspartij DNF!

By | Nieuws, Werk & Inkomen

Wendy Grutters foto 2016 - kopieHeel Nijmegen is geschrokken van de nieuwsberichten over Hilckmann. Er is veel woede en onbegrip over het sluiten van de deuren van het slachthuis terwijl er net een betaling van 21 miljoen is gedaan onder voorwaarde dat het bedrijf gaat verhuizen en de werkgelegenheid in de regio behouden blijft. Stadspartij DNF deelt die woede, maar merkt ook dat er veel onjuistheden in de rondte gaan. Daarom bied ik als fractievoorzitter van Stadspartij DNF enkele antwoorden op veel voorkomende vragen.


Is die 21 miljoen euro zomaar over de balk gesmeten?

Nee. Het bedrag van 21 miljoen euro dat aan Hilckmann is uitgekeerd is geen verspild geld. . Simpelweg vanwege het feit dat Nijmegen de firma Hilckmann moest uitkopen om op de huidige plek weg te gaan. Nijmegen wil daar huizen bouwen en van de rechter moest de gemeente Nijmegen daarvoor geld betalen. En dat is terecht vinden wij. Als Stadspartij DNF zijn we van mening dat een ondernemer niet zomaar, omdat de gemeente de grond terug wil hebben, weggestuurd mag worden. Zo gaan we niet met onze ondernemers om. In die 21 miljoen die nu al is betaald was het merendeel van dit bedrag bestemd voor het opkopen van de opstal: het bedrijfspand en de inhoud.  Dit bedrag moesten we dus hoe dan ook betalen om te zorgen dat we dit gebied opnieuw kunnen ontwikkelen tot een mooie woonwijk langs de Waal.


Maar heeft de gemeente dan helemaal geen voorwaarden gesteld aan die betaling?

In de koopovereenkomst en de bijbehorende mantelovereenkomst (een soort van extra bijlage met daarin aanvullende afspraken) waren veel voorwaarden opgenomen. Daarin zijn niet alleen afspraken gemaakt over het behouden van de werkgelegenheid maar ook is afgesproken dat het bedrag aangewend moet worden voor de verhuizing van Hilckmann. Daaraan heeft Hilckmann niet voldaan. Die regel zegt feitelijk ook tegen Hilckmann: “Denk eraan dat het bedrag niet voor andere doeleinden wordt gebruikt en zeker niet voor bijvoorbeeld bonussen of andere extra’s voor bestuurders of eigenaren van het bedrijf.” Omdat Hilckmann geen inzage in haar financiën geeft kan de gemeente Nijmegen niet checken of dit werkelijk niet is gebeurd. De gemeente probeert Hilckmann te dwingen die inzage alsnog te geven.


Welk bedrag kan de gemeente nou nog terug halen bij Hilckmann?

Wij vinden dat de gemeente het totale bedrag van 21 miljoen moet terugvorderen via de rechter. Het college gaat ervan uit dat we dat niet krijgen en dat een rechter zal zeggen dat Nijmegen hooguit recht heeft op 6 miljoen retour. Als diverse juristen dat aangeven dan is dat helaas niet ondenkbaar. Maar wij vinden het een principe kwestie. Stadspartij DNF vindt dat de rechter maar moet bepalen welk bedrag retour moet komen en dat de rechter tegelijkertijd moet uitzoeken waar het geld is gebleven en of het aan ongeoorloofde dingen is besteed.


Hebben het College en de gemeenteraad zitten slapen toen ze deze afspraken met Hilckmann maakten?

In de zomer van 2015 is de hele gemeenteraad akkoord gegaan met een totaalbedrag van 27,6 miljoen euro. De rechter had toen immers beslist dat de gemeente Nijmegen geld moest betalen om Hilckmann uit te kopen. Ook wilde de hele gemeenteraad zorgen dat de Hilckmann medewerkers, die afgelopen woensdag op het stadhuis waren, hun baan konden behouden.


Wat kan Stadspartij DNF nog doen?

Het is niet de gemeente Nijmegen die hier de grote verliezer is, het zijn zij, die medewerkers die hier een zekere toekomst zijn verloren. En daar gaat het ons om, om die medewerkers. Stadspartij DNF wil nu alles op alles zetten om die medewerkers te helpen. Wethouder Tankir, die o.a. over werk en inkomen gaat, denkt daar gelukkig ook zo over. We zijn blij dat onze coalitiepartner PvdA al haar landelijke contacten inzet met de FNV voor de getroffen medewerkers.

Stadspartij DNF zet zich nu in om aandacht te krijgen voor een ander bedrijf, SN Retail. Dit bedrijf maakt gebruik van de locatie Slachthuis . Hier hebben 25 tot 30 medewerkers nog steeds hun baan. Maar op het moment dat Hilckmann haar deuren sluit is het voor dit bedrijf ook gedaan. Het is niet zo makkelijk om op korte termijn een dergelijke locatie voor slachtverwerking te vinden. Op ons verzoek gaat wethouder Tankir in gesprek met dit bedrijf om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om in dat geval tijdelijk gebruik te maken van de locatie Slachthuis zodat zij tijd krijgen om een andere locatie te zoeken. Wij hopen van harte dat hiermee de banen van deze groep medewerkers behouden kunnen blijven  en zullen hier onze aandacht op blijven richten.


Tot slot:

Er wordt veel gezegd en geschreven over de hele gang van zaken. De stukken die ik inlees zijn complex, daarbij opgeteld dat er ook nog nieuwe en geheime stukken bij komen maakt de mist er niet minder dicht op. Maar het college heeft tot op heden transparant met ons als raad gecommuniceerd. Wij vinden het maken van een reconstructie over de gang van zaken zeer belangrijk. Niet om iemand de schuld te geven. Op dit scenario had niemand gerekend en met achteraf vinger wijzen schieten we als stad ook niks op. Dat we ervan leren en de rol van andere partijen als banken helder krijgen is  zinvoller. Bovenal vind ik dat de energie nu vooral uit moet gaan naar de getroffen medewerkers voor wie dit een persoonlijk drama is. Die hebben dat het hardste nodig nu en uiteindelijk is het ook voor hen dat de keuzes gemaakt zijn in de zomer van 2015.

Wendy Grutters
Raadslid & Fractievoorzitter Stadspartij DNF

Wendy Grutters is afgelopen week geïnterviewd over Hilckmann en het behouden van de werkgelegenheid voor de medewerkers van SN Retail. Beluister of kijk hier hier terug:

Radio N1:

N1 update op tv (Wendy Grutters van 2:50):
http://www.n1.nl/n1-update/tvgemist/item?SM9RCZGBgKn3cA0BYO4nZg==

Pilot basisondersteuning voor bijstandsgerechtigden

By | Nieuws, Werk & Inkomen

Stadspartij DNF steunt pilot basisinkomen maar noem het wat het is: ‘’Een pilot basisondersteuning voor bijstandsgerechtigden’’

Stadspartij DNF (De Nijmeegse Fractie) vindt de proef met het basisinkomen zoals door Groen Links wordt voorgesteld een interessante discussie en zijn het ermee eens dat een minder bureaucratisch systeem wenselijk is. We hebben niet voor niets iets als een formulierenbrigade nodig. DNF staat hier vooral pragmatisch in en niet ideologisch.

Groen Links geeft zelf al aan dat een pilot basisinkomen voor alle Nijmegenaren op basis van wetgeving nu niet uitvoerbaar is. Daarin vindt DNF dat ‘het beestje bij de naam genoemd moet worden, om verwarring te voorkomen. Wek de juiste indruk en noem dit een pilot basisondersteuning (niet basisinkomen) voor bijstandsgerechtigden.

DNF is er voorstander om ZZP’ers te betrekken en zou graag extra aandacht willen voor jeugdige bijstandsgerechtigden. Daarnaast zien wij graag een deel van de Wajongers mee opgenomen in de pilot groep.

DNF wil aan de door Groen Links reeds genoemde meetpunten (afname uitvoeringslasten, werk vinden en welbevinden) twee extra meetpunten toevoegen:

  1. Meting wat een basisondersteuning doet met actief burgerschap van de deelnemers
  2. Meting of de deelnemers meer inkomen genereren o.b.v. de basisondersteuning

Voorts geven wij ook de voorkeur om de meting per doelgroep (bijstandsgerechtigden, jeugdige bijstandsgerechtigden, ZZP’ers en Wajongers) te benoemen.

DNF ziet een valkuil waar een oplossing voor moet komen. De pilot gaat uit van twee  componenten:

  1. Arbeidsmarkt die ruimte biedt
  2. Deelnemers die te allen tijde gezond zijn en kunnen werken

Mocht een deelnemer arbeidsongeschikt raken dan dient er wel een vangnet te zijn voor de deelnemers.

Het experiment is voor DNF geslaagd als deze goed meetbare resultaten kan laten zien. Maar dat wel duidelijk is dat het hier een beperkte pilot betreft voor een beperkte groep.

 

Algemene beschouwing DNF op stadsbegroting 2015-2018

By | Dienstverlening & Burgerzaken, Economie & Toerisme, Integratie & Emancipatie, Jeugd, Maatschappelijke opvang, Nieuws, Ruimte & Bouwen, Seniorenbeleid, Veiligheid, Werk & Inkomen, Wonen, Zorg & Welzijn

Afgelopen woensdag heeft de Nijmeegse gemeenteraad de stadsbegroting 2015-2018 aangenomen. Het is gebruikelijk dat alle politieke partijen hun algemene beschouwing geven op deze begroting. Dit is de visie op het totale beleid. Hieronder vindt u de tekst van fractievoorzitter Albaer Hillen van DNF (De Nijmeegse Fractie)

Vóór de zomervakantie heeft de gemeenteraad het nieuwe coalitieakkoord besproken en de lijnen voor de komende 4 jaar uitgezet. De nieuwe stadsbegroting voor de jaren 2015 tot en met 2018 is conform deze afspraken opgemaakt.

Vanwege al de veranderingen die uit Den Haag op ons afkomen is het belangrijk dat we op brede thema’s sturen. Ik beperk me hier tot de grote uitdagingen die in 2015 op ons af komen.

In 2015 zullen zorg en hulp voor ouderen, jeugd en mensen met een beperking anders geregeld gaan worden. Ook veranderen de regelingen voor mensen met een bijstandsuitkering en voor mensen die vanwege hun beperking moeilijk werk kunnen vinden.

In het kader van WMO en Jeugd wordt er hard gewerkt aan het inrichten van de STIPS, de Sociale Wijkteams etc.  De benodigde contracten zijn getekend. Wij moeten ons realiseren dat de grote veranderingen vooral ook zorgen en onrust teweeg brengen. Mensen vragen zich af wat een en ander voor hun concrete situatie gaat betekenen (vaak ook financieel). We willen maatwerk leveren. En we gaan maatwerk leveren en zorg die mensen nodig hebben!  Maar het blijft óók mensenwerk, en fouten kunnen niet 100% uitgesloten worden. In 2015 is het alle hands aan dek.

Zorg staat daarbij centraal, maar het gevaar ontstaat dat we het algemeen welzijn en preventie vergeten. De sociale wijkagenda zal goed gevuld moeten worden, juist ook door de netwerken van wijkbewoners zelf. Wat betreft de jeugd zullen we samen moeten werken met de scholen en het schoolmaatschappelijk werk. Maatwerk per kind is de opdracht én de uitdaging, ook om schooluitval tegen te gaan.

Het bedrijfsleven heeft een speciale taak om via stageplekken en leer-werk-plekken mee te helpen om jongeren een goede start te maken op de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor jongeren met een arbeidshandicap. Maatwerk bij arbeidsbemiddeling is de essentie. Alle leden van het college van burgemeester en wethouders worden opgeroepen om hun contacten aan te wenden om hier een succes van te maken. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de wethouder binnenstad. De binnenstad die een van de grootste werkgevers in de stad is, zeker voor de lager opgeleiden in onze stad.

Naast Zorg en Arbeid is onze Woningbouw een belangrijke uitdaging. We hebben als Nijmegen het geluk dat we de komende jaren nog groeien in inwonertal. We hebben een flinke bouwopgave in Waalsprong en Waalfront en die moeten we versnellen. Ook hier moeten we alles uit de kast halen en ons laten inspireren door nieuwe ideeën die er overal in Nederland ontstaan rond bouwen en wonen.

Het college heeft de begroting goed in mekaar gezet; zelfs de vervelende berichten uit Den Haag van september zijn al verwerkt; een unicum in snel reageren. We verwachten van het college dat ze de afspraken rond de bezuinigingen nader invullen. We krijgen de komende jaren grote opdrachten rond Zorg, Welzijn, Arbeid en Wonen voor de kiezen waarbij vanuit Den Haag tegelijkertijd wordt bezuinigd. Dat betekent dat we veel van onze eigen wensen en ideeën op een laag pitje moeten zetten omdat we allereerst er voor willen zorgen dat de bewoners met de kleine beurs hier niet de dupe van worden.

Landelijke transities & bezuinigingen raken mensen. Laten we oog houden voor de zwakkeren in onze samenleving.

Maar, wij als De Nijmeegse Fractie hebben veel vertrouwen in de inzet van de Nijmegenaren.

We hebben in de stadsvisie niet voor niks geconstateerd dat we een WIJ-stad zijn. We laten elkaar niet in de steek. Dat is een groot goed wat ons het vertrouwen geeft dat we samen deze veranderingen aan zullen kunnen.

Albaer Hillen  Fractievoorzitter DNF (De Nijmeegse Fractie)

12 november 2014

 

 

Cameratoezicht bij bijstandsfraude: geen schending privacy

By | Nieuws, Veiligheid, Werk & Inkomen

Tijdens de Politieke Avond van 15 januari wordt er gedebatteerd over de inzet van camera’s bij het controleren van bijstandsgerechtigden. Het gaat dan om mensen die verdacht worden van bijstandsfraude en dus geld ontvangen dat niet voor hen bestemd is.

De Nijmeegse Fractie is in principe voor de inzet van camera’s, omdat dit verschillende voordelen oplevert. Ten eerste is het goedkoper dan de inzet van controleurs en daarnaast valt een auto met een (onzichtbare) camera veel minder op in het straatbeeld dan een controleur die bijvoorbeeld de buren aanspreekt.

De inzet van camera’s werkt dus privacy-beschermend, maar wat gebeurt er met de beelden als deze niet voor justitieel onderzoek in aanmerking komen? De Nijmeegse Fractie stelt als minimale voorwaarde dat deze opnames binnen 6 weken gewist worden. “Hiervoor moet een streng protocol worden opgesteld. We willen de keiharde garantie dat de privacy van de Nijmeegse burgers op deze manier daadwerkelijk wordt beschermd”, aldus raadslid John Brom. Hij zal dit standpunt naar voren brengen tijdens de Politieke Avond van 15 januari.

Verkiezingsprogramma 2014-2018 = Puur Nijmeegs

By | Citymarketing, Cultuur, Cultuurhistorie, Dienstverlening & Burgerzaken, Economie & Toerisme, Groen & Recreatie, Integratie & Emancipatie, Jeugd, Klimaat & Energie, Maatschappelijke opvang, Mededelingen, Milieu, Milieu, Klimaat & Energie, Mobiliteit, Nieuws, Onderwijs, Openbare ruimte, Personeel & Organisatie, Regionale samenwerking, Ruimte & Bouwen, Seniorenbeleid, Sport, Veiligheid, Werk & Inkomen, Wijken, Wonen, Zorg & Welzijn

Verkiezingsprogramma: oproep om vooral lokaal te stemmen. 
De Nijmeegse Fractie stelt Nijmegen voorop. Verkiezingsprogramma DNF 2014-2018

Het Centraal Stationsgebied moet opnieuw worden ingericht, zodat de verschillende verkeersstromen veilig van elkaar gescheiden worden. De geschiedenis van Nijmegen moet veel beter voor het voetlicht gebracht worden door bijvoorbeeld de Donjon en het Vrijheidsmuseum. Bureau Toezicht van de gemeente moet veel meer optreden als gastheer/gastvrouw van onze stad, dan als wetshandhaver.

Aan de hand van deze en vele andere standpunten hebben de leden van de lokale partij De Nijmeegse Fractie op dinsdag 10 december het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2014-2018 vastgesteld.

Onderscheidend
De lokale verankering van een partij in de samenleving is veel belangrijker dan de landelijke politieke ideologie. De moderne netwerksamenleving vereist een andere manier van politiek bedrijven: dicht bij de burgers en op onderwerpen die burgers direct raken. Het is die aandacht voor het lokaal en regionaal belang die De Nijmeegse Fractie zo onderscheidend maakt in het krachtenveld van de Nijmeegse politiek. “Dit zijn redenen om lokaal te stemmen en niet volgen ideologische landelijke stromingen”, aldus de oproep van lijsttrekker Albaer Hillen van De Nijmeegse Fractie gisteravond.  

Simpele parkeerpalen
Andere items uit het programma zijn onder meer: grenzen stellen aan verkamering, de bus uit de Burchtstraat, het gebruik van parkeerpalen simpel houden, het meteen aanleggen van een Groene Buffer in Nijmegen West en Midden ter compensatie van de negatieve gevolgen van de nieuwe stadsbrug, en de steun die De Nijmeegse Fractie zal geven aan de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor NEC. Als het aan De Nijmeegse Fractie ligt, moet de gemeente een actievere rol vervullen bij het aantrekken van bedrijven. DNF kiest voor de Nijmeegse binnenstad en wijst retailontwikkeling in Ressen resoluut van de hand. De Nijmeegse Fractie is tegenstander van het plan om windmolens te plaatsen bij woonwijken.

Deze en vele andere speerpunten kunt u teruglezen in het complete verkiezingsprogramma: Verkiezingsprogramma DNF 2014-2018