Facebook Pixel
Category

Uit de fractie

Sonia Davelaar in tijdschrift Margriet: “Als je iets voor een ander doet moet dat uit je hart komen”.

By | Nieuws, Uit de fractie, Zorg & Welzijn

Zorgen voor elkaar. Een belangrijk iets, en voor onze fractievolger Sonia Davelaar een vanzelfsprekend iets dat haar met de paplepel is ingegoten. Tijdschrift Margriet interviewde haar over die zorg. Als moeder van een dochter met diabetes met ernstige aanvallen tot gevolg is zij al lang mantelzorger en weet ze ook hoe zwaar die taak kan zijn als je niet kunt terugvallen op een vangnet van vrienden en kennissen.

“Zorgen voor elkaar zit in ons bloed. Belangrijk is voor ons dat je geen tegenprestaties verlangt. Vaak hoor je mensen praten over wederkerigheid, maar als je iets voor een ander doet, moet dat uit je hart komen”, zo vat Sonia haar overtuiging samen in het interview met Margriet. Een eigenschap die wij als fractie ook van haar kennen. Haar sociale antenne staat altijd uit en haar ruime ervaring als mantelzorger en welzijnswerker heeft geleid tot een brede expertise op het gebied van zorg en welzijn.

Onze reactie op advies informateur coalitie 2018-2022

By | Nieuws, Uit de fractie

Vandaag heeft informateur Lenie Scholten geadviseerd dat GroenLinks, SP en D66 gaan onderhandelen over een nieuwe coalitie. Zij gaf daarbij aan dat Stadspartij DNF door alle partijen is genoemd als betrouwbare partner met een hoge gunfactor. Maar in de vele mogelijke combinaties met Stadspartij DNF kwam onze partij toch niet als eerste partner naar voren.

Fractievoorzitter Wendy Grutters reageert: “Het is zuur dat uit de gesprekken blijkt dat iedereen ons noemt en dat er een hoge gunfactor is. En dat is ook terecht. Stadspartij DNF heeft een winst geboekt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 en meer steun vergaard onder de Nijmeegse bevolking. Een beloning voor vier jaar voortreffelijk meedraaien in de coalitie, als betrouwbare partner inclusief een goede wethouder. Het is vooral zuur dat nu blijkt uit de gesprekken dat de combinaties met ons kennelijk lastiger zijn dan de huidige geadviseerde combinatie. We wachten af en gaan er vanuit dat als deze formatie niet slaagt wij de eerste partij zullen zijn die aan tafel wordt gevraagd.” In haar reactie aan de pers heeft fractievoorzitter Wendy Grutters tevens uitgesloten dat Stadspartij DNF gedoogsteun zal verlenen aan deze beoogde coalitie.

Nieuwe raadsleden Stadspartij DNF geïnstalleerd

By | Nieuws, Uit de fractie

Op donderdag 29 maart 2018 zijn onze nieuwe raadsleden geïnstalleerd. De fractie van Stadspartij DNF bestaat voortaan uit 3 raadsleden: Wendy Grutters (fractievoorzitter), John Brom en Jean-Paul Broeren.

Wendy Grutters en John Brom namen al eerder deel aan de gemeenteraad van Nijmegen. Wendy Grutters zit in de gemeenteraad sinds 2014. John Brom nam voor het eerst plaats in de gemeenteraad in 2010. Vanaf 2015 nam hij tijdelijk het raadslidmaatschap over van Albaer Hillen die wegens gezondheidsproblemen zijn raadswerk moest staken. Na herstel van Albaer Hillen bleef John Brom actief als fractievolger. Jean-Paul Broeren is actief als fractievolger namens Stadspartij DNF sinds 2014.

Stadspartij DNF feliciteert de 3 raadsleden met hun benoeming. Wilt u met in contact komen, heeft u vragen of loopt u tegen zaken aan die u graag met hen wilt bespreken? U kunt contact opnemen via info@stadspartijDNF.nl.

Raad neemt na 16 jaar afscheid van Albaer Hillen

By | Nieuws, Uit de fractie

Na 16 jaar raadslidmaatschap nam Albaer Hillen op 28 maart 2018 afscheid van de raad. Albaer was een van de grondleggers van onze partij, lijsttrekker in 2014 en fractievoorzitter in 2014 en 2015. Ter gelegenheid van het afscheid werd Albaer Hillen onderscheiden in de Orde van Oranje Nassau.

De staat van dienst van Albaer Hillen is indrukwekkend. Niet alleen als raadslid maar zeker ook als lid van het bestuur van activiteitencentrum Doddendaal (buurthuis van het centrum) en als lid van het bestuur van de Kledingbank Nijmegen e.o. en van het Vincent de Paul Center.

Zijn deskundigheid en enorme dossierkennis gaat niet verloren. Albaer Hillen zal betrokken blijven bij de raadsfractie en die terzijde blijven staan.

Bedankt Nijmegen!

By | Nieuws, Uit de fractie, Uitgelicht

Nijmegen: 6355 x hartelijk bedankt! Stadspartij DNF ontving exact zoveel stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Wij zijn overweldigd door alle steun en felicitaties, waarvoor dank.

Dankzij uw steun zijn wij de grootste lokale partij van Nijmegen geworden. Samen met 3 raadsleden, Wendy Grutters & John Brom & Jean-paul Broeren, gaan wij vol voor het mooiste van Nijmegen!

Wilt u ons blijven helpen en steunen? Meedenken over hoe we Nijmegen nog mooier kunnen maken? Meehelpen tijdens ons vrijwilligerswerk voor de Nijmegenaren zoals tijdens onze kookavonden om bijzondere mensen in het zonnetje te zetten? U aansluiten als lid bij een partij vol mensen met hart voor de stad?

Laat het ons weten: spreek ons persoonlijk aan, of mail naar info@stadspartijDNF.nl.

Voor de complete uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018: bezoek de website van de gemeente Nijmegen.

Herdenking operatie Market Garden

By | Cultuurhistorie, Nieuws, Uit de fractie

Deze week herdenken we operatie Market Garden en de bevrijding van Nijmegen 72 jaar geleden. Een delegatie van de 82nd Airborne Division, de eenheid die de heldhaftige Waaloversteek maakte, deed zondag de Sunset March.

Als blijk van dank overhandigde Jo van Son, erelid van Stadspartij DNF, ooggetuige van de inname van de Nijmeegse bruggen en zelf oorlogsveteraan, de delegatie twee kopieën van de straatnaamborden van de Generaal James Gavinsingel en het 82e Airborne Divisieviaduct. Een blijk van waardering als symbool van het immense respect voor de mannen die hier vochten voor onze vrijheid.

Onze fractievoorzitter Wendy Grutters op N1, over de uitreiking van de straatnaamborden aan de 82e Airborne Divisie

http://www.n1.nl/straatnaamborden-uit-de-stad-mee-naar-vs/nieuws/item?830165

 

De Sunset March, een indrukwekkende Nijmeegse traditie

By | Cultuurhistorie, Nieuws, Uit de fractie

Gisteren, zondagavond 22 mei, liep Stadspartij DNF de Sunset March. Net als iedere avond gebeurt dat onder leiding van een veteraan. Ditmaal was dat ons eigen erelid Jo van Son met zijn respectabele leeftijd van 89 jaar. Jo van Son, sergeant bij de landmacht, is een bevlogen Nijmegenaar die met eigen ogen de oorlog en de bevrijding heeft meegemaakt. Na de bevrijding ging hij in militaire dienst en werd uitgezonden naar Nederlands-Indië. Jo werd terzijde gestaan door twee kameraden, veteranen Peter Loeffen en Bart van Whije.

Stadspartij DNF nodigde leden en vrienden uit om mee te wandelen. Iedereen was erg onder de indruk van deze bijzondere mars over De Oversteek, die dagelijks gehouden wordt om de 48 (en waarschijnlijk zelfs 49) mannen te eren die hier in september 1944 hun leven lieten om onze stad te bevrijden.

Fractievoorzitter Wendy Grutters sprak voor de minuut stilte en de kranslegging veelzeggende woorden uit: “De prijs van een oorlog bestaat uit de doden. Iedere prijs is hier te hoog. Iedere gevallene is er een te veel. Slachtoffers zijn vaak slechts een getal in geschiedenisboeken. Maar hier zijn deze mannen geen nummer, maar een naam. Het zijn mensen, net als u en ik. Wij zullen hen niet vergeten”

Met het lopen van de Sunset March lieten onze leden het ontzag blijken voor de prijs die deze mannen hebben moeten betalen. Dankzij hun dappere en helaas noodlottige optreden kunnen wij nu in vrijheid leven in onze stad Nijmegen.

Stadspartij DNF nam vorig jaar het initiatief om het eerbetoon aan de bevrijders van Nijmegen uit te breiden door de weg over De Oversteek, waar de Sunset March dagelijks wordt gelopen, de Generaal James Gavinsingel te noemen. Het viaduct aan de noordzijde, bij het Waalcrossing monument waar dagelijks een saluut wordt uitgebracht, heet door dit voorstel nu het 82e Airborne Divisieviaduct.

Foto: Ger Loeffen

Bekijk meer foto’s van deze Sunset March HIER op onze Facebook pagina.

Erelid aan het woord

By | Nieuws, Uit de fractie

Jo van Son, naast erelid met zijn 89 jarige leeftijd ook oudste lid van Stadspartij DNF. Een mooie reden voor een interview bij hem thuis;

Waarom bent u lid geworden van Stadspartij DNF?

Ben van Hees ken ik al jaren vanaf dat Ben klein was. Al vanaf de oprichting van Nijmegen Nu, geleid door Ben heb ik mij aangesloten bij zijn partij. Vervolgens werd in 2014 De Nijmeegse Fractie opgericht, nu Stadspartij DNF en ben ik bij deze partij lid gebleven.

Bent u altijd al geïnteresseerd geweest in politiek?

Ik ben geen politiek man, mijn interesse gaat uit naar de oudheid van Nijmegen. Met name het beschermen en behoud van het mooie oude Nijmegen.

Welke ontwikkelingen in onze huidige samenleving zijn volgens u anders dan vroeger?

Vroeger was er meer saamhorigheid, meer kameraadschap onder met name jongeren. Nu worden jongeren opgevoed om alles vooral zelf te doen. Het echte kameraadschap tref je nu alleen nog aan in het leger.

Is er nog iets wat volgens u momenteel ontbreekt binnen Stadspartij DNF?

Onze partij is goed, Nijmeegs gezind en probeert zoveel mogelijk de ouderen te dienen. Het goed regelen van busvervoer voor ouderen en voorzieningen zoals pinautomaten zijn actuele onderwerpen. De Nijmeegse Fractie is 100% goed, het zou mooi zijn als we bij de volgende verkiezingen minimaal vijf zetels kunnen halen, drie zetels moet zeker lukken!

Fractieadviseur Lyon Romijnders aan het woord

By | Uit de fractie

Vanuit het ledenbestand vraagt de fractie regelmatig een specialist aan tafel, om te adviseren bij een belangrijk en actueel thema.

Hoi mijn naam is Lyon Romijnders. Ik ben partner van Buro Brandstof Creatieve Communicatie in Nijmegen. Ik werk als projectleider en communicatieadviseur, graag vanuit een helicopterview en vind het belangrijk om mensen en partijen met elkaar te verbinden en hun verantwoordelijkheid te laten nemen. Sinds 3 jaar ben ik ook mede-eigenaar van Energie van Hollandsche bodem ( EvHb). Wij ontwikkelen grootschalige zonneparken en daken door heel Nederland.

Mensen vragen mij regelmatig waarom ik in de gemeentepolitiek actief ben en waarom bij een lokale partij?

Het antwoord is uiteindelijk simpel, al gebied de eerlijkheid mij wel te zeggen dat het enkele jaren heeft geduurd, voor ik over de streep ging, en ja zei tegen De Nijmeegse Fractie. Ik heb bewust gekozen voor DNF, als lokale partij omdat; een lokale partij vertegenwoordigt niet alleen maar de mening van een bepaalde klasse of ideologische groep, zoals het geval is bij landelijke partijen, maar vertegenwoordigt juist de hele gemeenschap. Ik zie dat ook binnen onze eigen partij. We hebben zowel een linkse als een rechtse achtergrond, hebben hoger opgeleide, maar ook lager opgeleide, we hebben een vertegenwoordiging van ouderen en gelukkig krijgen we ook meer jonge honden in ons midden, maar bovenal leden van DNF komen uit alle delen van onze prachtige stad. Ook dáár zit onze kracht. Een steeds betere afspiegeling van betrokken mensen die erg goed weten wat er leeft in onze gemeente. Waar mogelijk prefereren wij een ietwat apolitieke maar vooral pragmatische benadering. ‘Zeg wat je doet, en doen wat je zegt.’ Dat spreekt mij enorm aan. Aan oeverloos vergaderen en steeds maar weer water bij de wijn doen, heb ik een broertje dood.”

Aangaande dat laatste maakt, dat je mij niet zo snel op de voorgrond ziet treden. Misschien herken jij jezelf hier wel in. Ik ben geen politiek dier puur sang. Daar ben ik ten eerste, te ongeduldig voor en ten tweede misschien ook wel te eigenwijs.”

Korte lijntjes

Achter de schermen vind ik het prima, om mijn bijdragen te leveren en heb ik binnen onze partij korte lijntjes om signalen uit de buurt te delen en te spiegelen. Die korte lijntjes zijn ook helemaal niet moeilijk, want onze fractieleden onder leiding van Wendy Grutters, zijn goed bereikbaar. Ik krijg vaak goede feedback hoe ik bijvoorbeeld buurtgenoten kan helpen om zichtbaar te worden of hoe buurtgenoten met behulp van DNF dat extra steuntje in de rug krijgen om iets voor elkaar te boksen, zonder dat het persoonlijk belang voorop staat. Maar mogelijk net zo belangrijk is het feit, dat onze fractie openstaat voor suggesties, tips en kritische noten die soms best gekraakt mogen worden.

Waalkade

Onlangs heb ik ook een fractievergadering bijgewoond, aangaande mijn werkzaamheden als Project Coördinator voor de Ondernemers Vereniging Waalkade. Op een of andere manier heb ik mijn hart verpand aan dit stukje stad. Ik ben 4 jaar geleden begonnen om samen met Leon Berkers, Cultureel Terras De Kaaij verder te ontwikkelen. Daar heb ik het virus blijkbaar opgelopen.

In mijn ogen is de Waalkade het mooiste stukje stad van Nederland. Want zeg nou zelf; waar tref je een mooiere binnenkomst in een stad als in ons Nijmegen, en schittert de rivier je vrolijk tegenmoet? Ja, ik ben het met je eens, het Oostelijke deel waar de horeca aan de kade zit, ziet er niet uit. Er is weinig of geen beleving met de Waal. Het is eerder een oase van asfalt en ademt absoluut geen sfeer uit. Maar weet je, ik en een heleboel andere mensen zien door de mist, de ruwe diamant die de Waalkade toch écht wel is. Ze hoeft slechts gepolijst en omarmd te worden.

Watertrappelen

Na jaren van touwtrekken en niet opgeven om te investeren in de ondernemers aan de Waalkade, zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan met de gemeente Nijmegen en met het Huis voor de Binnenstad. Heeft de gemeente voor een groot deel mijn plan van aanpak in werking gezet en hoop ik met heel mijn hart dat; nu de bewoners uit de stad zo enthousiast hebben meegedacht en gedaan, in het leveren van wensen en ideeën voor de (her)ontwikkeling van de Waalkade, dat dit gebied nu eindelijk die uitstraling krijgt die zij verdient. Ik heb in het verleden steeds als roepende aan de zijlijn gestaan, toen keer op keer de Waalkade opgebroken werd. Steeds in de veronderstelling nu zal het beter worden, maar helaas. Keer op keer werd het beroerder. Dat begon enorm te jeuken. Mogelijk is de Waalkade een mooie metafoor, want een beter voorbeeld kan ik bijna niet geven waarom ik bij een lokale politieke partij ben gegaan. Als je in jouw stad of directe omgeving iets wil veranderen, dan moet je soms in het diepe springen en blijven watertrappelen. Ik heb ervaren dat door lid te zijn van De Nijmeegse Fractie, ik op steun kan rekenen, adviezen kan inwinnen hoe de hazen lopen en daardoor ook kan schakelen tussen het algemeen belang en de losse emoties in de stad.”

Ik geef de spreekwoordelijke pen graag door aan…..