Facebook Pixel
Category

Sport

Goffertstadion: Samen naar een korte termijn en lange termijn oplossing

By | Nieuws, Ruimte & Bouwen, Sport, Uitgelicht, Veiligheid

Stadspartij Nijmegen is net als alle NEC fans enorm geschrokken van de uitslag over het onderzoek naar de instorting van het tribune-element in het Goffertstadion.

De verregaande gevolgen van het onderzoek mogen we niet alleen maar bij NEC neerleggen. Formeel is NEC verantwoordelijk voor het onderhoud van het hele stadion. Maar de situatie is zo complex, dat de gemeente zich als eigenaar niet afhoudend kan opstellen. Doel van ons allemaal zou moeten zijn: dit lossen we op, zo snel mogelijk moeten NEC supporters weer hun club kunnen aanmoedigen. Dat vraagt om een oplossing voor de korte termijn én een oplossing voor de lange termijn. Die oplossingen bereik je het snelst als je, zoals tot nu ook gebeurt, zij aan zij samenwerkt aan een oplossing voor de korte én lange termijn. Dat betekent voor de korte termijn samen te komen tot oplossingen om de supporters live wedstrijden te tonen via bijv. live-screens of het tijdelijk veilig genoeg maken van (delen) van het stadion. Oplossingen om op andere plekken met publiek te spelen. En oplossingen voor lange termijn, een nieuw stadion.

Het snel van de hand doen van het stadion voor 1 euro, daarmee los je nu nog niks op. Dan zeg je feitelijk: “NEC, zoek het maar uit”. Zo ga je niet met elkaar om, vinden wij. Stadspartij Nijmegen ziet liever dat College en NEC bestuur zij aan zij gaan werken aan een oplossing voor onze NEC fans.

Werkgroep Sport van Stadspartij DNF gestart

By | Nieuws, Sport

Stadspartij DNF kent naast de actieve partijfractie meerdere werkgroepen. Binnen deze werkgroepen worden onderwerpen verder uitgediept en zij vormen een klankbord voor de dagelijkse fractie.

Maandagavond jl. vond de eerste bijeenkomst van de nieuwe werkgroep sport plaats.. De werkgroep staat onder leiding van Nijmeegs sportliefhebber en fractievolger Jean Paul Broeren. Daarnaast bestaat de werkgroep uit de heren Jan Peters, Ben Kregting en Heinz Donkers. Samen kijken ze naar wat de sport in Nijmegen nodig heeft. Natuurlijk is topsport een groot gemis in Nijmegen en staat dat hoog op de agenda. Maar ook de breedtesport, sporten voor iedereen, van jong tot oud, staat op de actielijst.

Heeft u ideeën of iets anders dat u wilt delen rond het thema sport in Nijmegen? Of wilt u ook actief worden in deze werkgroep? Mailt u dan naar info@stadspartijDNF.nl t.a.v. Jean Paul Broeren of zoek hem op facebook facebook.com/jeanpaul.broeren.

Stadspartij DNF is een lokale partij met oog en oor voor de problemen van alle Nijmegenaren, jong en oud. Dankzij ons lokale karakter kunnen we ieder idee of voorstel objectief beoordelen. Zonder ballast van zwaarwegende ideologieën. We verspillen geen tijd aan strijd tussen links en rechts, maar voeren een onafhankelijk Nijmeegse koers. Samen voor het mooiste van Nijmegen!

Mogelijkheden voor lege accommodatie voetbalclub SCH

By | Groen & Recreatie, Nieuws, Sport, Wijken

Wij als Stadspartij DNF vinden het verdrietig dat SCH – een voetbalclub met meer dan 95 jaar historie – ophoudt te bestaan. Vooral voor alle mensen die zich jarenlang voor de club hebben ingezet. Maar ook vanwege alles wat voetbalclub SCH voor de wijk Waterkwartier en haar leden heeft betekend: de geschiedenis van de club is voor veel  bewoners een belangrijk onderdeel van hun gevoel bij en binding met de wijk. En hoe mooi dat voor velen ook is, het is helaas niet genoeg om voetbalclub SCH voort te laten bestaan. De KNVB heeft namelijk besloten om de voetbalclub SCH geen vergunning meer te verlenen na een reeks geweldsincidenten met spelers en problemen binnen het bestuur van SCH. Stadspartij DNF wil gaan bekijken hoe we de leegte die hierdoor in de wijk ontstaat kunnen opvullen.

 

Geen plan, geen toekomst

Voetbalclub SCH heeft na weer een geweldsincident afgelopen november de kans gekregen om een goed plan op te stellen waarin de club aangeeft hoe zij geweldsincidenten en ongeregeldheden in de toekomst willen gaan aanpakken en voorkomen. Ook moest het bestuur het onderling eens worden over de toekomst van de club. Het plan van SCH moest gaan over een beter financieel beleid, het bestuur en de veiligheid voor spelers en bezoekende teams. Helaas is dit niet gelukt waarop de KNVB heeft besloten de club geen vergunning meer te verlenen.

 

Besluit van de KNVB

Het besluit van de KNVB gaat buiten de gemeente om. De gemeenteraad en wij als partij hebben geen invloed op een besluit van de KNVB. Daarbij vindt ook Stadspartij DNF de geweldsincidenten en bedreigingen die hebben plaatsgevonden onaanvaardbaar. Helaas bestaat er daardoor vooralsnog geen andere oplossing dan de welwillende elftallen over te laten gaan naar een andere club.

 

En nu?

Er ontstaat nu een leegte op de accomodatie van SCH. Stadspartij DNF wil gaan bekijken hoe we deze leegte in de wijk kunnen opvullen. Stadspartij DNF wil sportclubs namelijk graag breed actief inzetten als ontmoetingsplaats voor een wijk. Ook onderwijs en huiswerkbegeleiding zouden dan een plaats kunnen krijgen binnen een sportclub. Zo worden de accommodaties optimaal gebruikt. Daarbij moet een sportclub dan natuurlijk wel voldoen aan de basisvoorwaarden zoals veiligheid, een volledig bestuur, financiën die op orde zijn en betrouwbaarheid.

Permanente oplossing voor Rapiditas?

By | Nieuws, Sport

De Nijmeegse Fractie heeft tijdens de Politieke Avond van 12 februari weer een motie ingediend over Rapiditas. Na jaren wachten moet er nu echt een permanente oplossing komen voor de tennisclub. Ben van Hees:

“Op 12 februari is onze motie “Een definitieve locatie voor Rapiditas” raadsbreed aangenomen. Hiermee krijgt het college de opdracht om met de Universiteit te gaan praten over aankoop of ruil van het perceel in de hoek van de d’Álmarasweg en de spoorbaan. De bedoeling was om daar een Guesthouse te bouwen, maar de grote vraag is of dat nog wel doorgaat nu de Universiteit het grote klooster Berchmanianum, aan de bij de campus gelegen Houtlaan, gekocht heeft. Zoals we al eerder aangegeven hebben zou de locatie naast de spoorbaan een ideale plaats zijn om een tennishal te realiseren. Geen omwonenden, geen natuur die aangetast wordt en gelegen dicht bij de buitenbanen van Rapiditas. Nogmaals voor alle duidelijkheid, de tennisclub betaald deze hal, kosten € 800.000, geheel uit eigen zak. Ze hebben geen structurele subsidie en houden hun eigen broek op. Waar vind je dat nog in de sportwereld?

Het college toonde weinig interesse om de motie uit te voeren. Sterker nog, wethouder Kunst voerde aan dat het stuk grond wel € 500.000 zou gaan kosten. Voor de goede orde: de gemeente heeft het in 2010 voor € 171.000 aan de Universiteit verkocht. Na meer dan 6 jaar trekken aan dit dossier vindt De Nijmeegse Fractie, en met haar nu gelukkig de hele Raad, dat er eindelijk een oplossing moet komen. Wij zullen dan ook scherp toezien dat er actie ondernomen wordt en zullen desnoods het college iedere week vragen hoe de stand van zaken is. Dat willen we nog voor de verkiezingen horen. We verwachten overigens wel dat ook de Universiteit serieus meedenkt. Een tennishal naast de deur is ook van belang voor hun eigen tennissers. Daarbij wil de Universiteit zich meer maatschappelijk opstellen en contacten leggen met de inwoners van onze stad. Daar kunnen ze nu mooi gehoor aan geven.”

Rapiditas: de aanhouder wint

By | Nieuws, Sport

Fractievoorzitter Ben van Hees maakt zich al jaren druk om tennisvereniging Rapiditas. De 1200 leden hebben geen mogelijkheden om in de wintermaanden overdekt te tennissen. Niet omdat ze daar zelf geen geld voor hebben, maar omdat de gemeente dwars ligt. Afgelopen week waren er weer nieuwe ontwikkelingen.

Ben van Hees: “Het streven van de tennisvereniging Rapiditas om een overdekte tennishal te realiseren is weer in een nieuwe fase gekomen. In september 2013 is een motie van onze fractie aangenomen waarin het college opgeroepen wordt voortvarend mee te werken aan de planontwikkeling voor een permanente tennishal. Een hal die € 800.000 kost en die de club zelf zal betalen, zonder subsidie. Dit zou gerealiseerd moeten worden op het terrein van voetbalvereniging Kolping Dynamo waarbij ook een stukje van het veld van de Scouting nodig is. Het college liet vijf varianten uitwerken. Het grote winstpunt is dat het college na jaren tegenwerking nu aan de realisatie van een van de vijf varianten wil meewerken. Maar er schuilt een addertje onder het gras. Rapiditas moet dan wel € 600.000 neertellen om Kolping Dynamo een kunstgrasveld te geven, iets wat het college zelf niet wil doen. Dat is natuurlijk een onmogelijke opgave. Daarbij komt nog de eis dat Rapiditas 50 nieuwe parkeerplaatsen moet realiseren, dit ten koste van een van de huidige tennisbanen. Parkeerplaatsen die in de toekomst nodig zijn voor een eventueel door andere te realiseren partycentrum in de oude manage.

Gelukkig zag een meerderheid van de raad dat deze eisen absurd zijn. Winst van de avond was wel dat Scouting, Kolping Dynamo en Rapiditas nu samen rond de tafel gaan om een oplossing te zoeken. Zie daar wat burgerinitiatief, geïnitieerd door onze fractie op kan leveren. Binnenkort praten we weer hierover in de Raad, dit keer met de wethouder sport erbij, die steeds bij de discussies afwezig was. Vijf jaar zijn we met dit dossier bezig en we blijven er boven op zitten tot het goed afgerond is. De aanhouder wint, onze sportclubs verdienen dat.”

Oud NEC-speler Frans Paymans op lijst van De Nijmeegse Fractie

By | Nieuws, Sport, Wijken

Oud-profvoetballer Frans Paymans zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen fungeren als lijstduwer voor De Nijmeegse Fractie. Paymans speelde van 1983 tot 1994 als verdediger bij NEC.  Hierna trainde hij elftallen voor o.a. de NEC jeugd, sv. Orion en SCE in Lindenholt.

Paymans is ook werkzaam als leraar in het speciaal onderwijs, waarvoor hij als kandidaat nu ook politieke aandacht vraagt.  Het hoofdstuk Sociaal beleid en Zorg in het verkiezingsprogramma van De Nijmeegse Fractie, is in goede aarde gevallen bij Frans Paymans. “Er voor zorgen dat kinderen mee kunnen doen met sport en cultuur, dat spreekt me aan. Kinderen horen gelijke kansen te krijgen en de mogelijkheid te hebben om hun talenten te ontwikkelen.”

‘Nimweegse jongen’
“Bij De Nijmeegse Fractie tref ik veel bekende Nijmegenaren die erg betrokken zijn bij de stad. Zo’n Nimweegse jongen ben ik ook. De slogan ‘100% puur Nijmeegs’ is me uit het hart gegrepen”, verklaart Paymans zijn keuze. Hij stemde in met plek 45 op de kandidatenlijst van De Nijmeegse Fractie, als lijstduwer dus. “Helemaal prima. Als ik zo het Nijmeegse belang kan dienen, doe ik dat graag.” Vooral de ambities die De Nijmeegse Fractie heeft op gebied van sport, groen in de wijken en onderwijs, spreken Paymans aan. “Ik wil me graag inzetten voor sport in Nijmegen. Natuurlijk door de topsport – zoals bij NEC – te ondersteunen, maar ook de breedtesport in de wijk verdient veel aandacht.  Bijvoorbeeld in Lindenholt, waar ik lang gewoond heb. Daar en in andere wijken moet sport een veel belangrijkere rol spelen. Ook het idee van De Nijmeegse Fractie om sport, zorg en onderwijs in de wijken meer te clusteren, vind ik aantrekkelijk.” Meer groen in de wijken is ook een al lang gekoesterde wens van Paymans. “Met het 10.000 bomenplan van De Nijmeegse Fractie word ik op m’n wenken bediend.”

Vrijwilligers
Paymans is ook pleitbezorger voor ondersteuning aan het vrijwilligerswerk in sport en onderwijs. “Daar gebeurt al heel veel en al dat werk verdient een steun in de rug. Denk eens aan al die vrijwilligers die zorgen voor het vervoer van de jonge sportertjes naar en van de wedstrijden. Ook beheer en onderhoud van sportaccommodaties door vrijwilligers is zo’n item dat aandacht verdient.”

Fractie stelt vragen over toekomst NEC

By | Nieuws, Sport

De Nijmeegse Fractie hoopt dat er snel meer duidelijkheid komt over de toekomstplannen voor NEC. Bij de bespreking van de stadsbegroting in november 2012 heeft wethouder Kunst toegezegd om met NEC in open gesprek te gaan over het stadion. Dit was naar aanleiding van een ingediende motie van De Nijmeegse Fractie.

Recentelijk hebben wij van buurtbewoners en media vernomen dat er toekomstplannen zijn uitgewerkt. Van het college wilden wij graag nadere informatie ontvangen over dit dossier. Daarom zijn er tijdens de Politieke Avond van 15 januari mondelinge vragen door ons gesteld.

We hebben de wethouder onder andere gevraagd wat de insteek van het college is en met welke personen en/of investeerders er gesproken wordt. Er is helaas nog geen duidelijkheid gekomen over de voortgang. Naar verwachting wordt er in februari informatie gestuurd naar de gemeenteraad.

De Nijmeegse Fractie wil de voortgang van NEC in ieder geval ondersteunen daar waar het kan, ook als het gaat om de reële verkoop van het Goffert Stadion aan NEC of aan een derde partij. Hierbij houden we ook aandacht voor de parkeerproblemen die kunnen ontstaan bij een mogelijke uitbreiding van het stadion.

Watersportgebied bij Lent: een unieke kans

By | Nieuws, Sport

De Nijmeegse Fractie heeft gisteren opnieuw een goed gesprek gehad met Watersport Nijmegen over de wens om een watersportgebied te realiseren in de nevengeul bij Lent.

De Nijmeegse Fractie ondersteunt dit idee volledig. De nevengeul biedt unieke kansen voor de watersporters uit Nijmegen en omstreken. Verschillende roei-, kano-, zeil- en surfverenigingen hebben al aangegeven dat ze graag in het nieuwe gebied willen sporten. De mogelijkheden om wedstrijden te houden kunnen bovendien bijdragen aan de uitstraling en economie van onze stad.

In het verkiezingsprogramma heeft De Nijmeegse Fractie daarom de realisatie van het watersportgebied opgenomen als een van de vijf belangrijkste speerpunten voor sport in Nijmegen.

 

 

Blij met streven naar Special Olympics 2016

By | Citymarketing, Nieuws, Sport

De gemeenten Nijmegen, Groesbeek en Wijchen stellen zich kandidaat voor het organiseren van de Special Olympics in 2016. Dit sportevenement, bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking, komt wat ons betreft als geroepen. De Nijmeegse Fractie heeft in het verkiezingsprogramma al de wens uitgesproken dat de Special Olympics hier zullen plaatsvinden. We hopen dan ook dat de bidprocedure succesvol zal zijn en Nijmegen weer een stap dichterbij de uitstraling van een echte sportstad komt. Andere activiteiten in de regio hebben al laten zien dat grote evenementen wel aan Nijmegen besteed zijn. Samen met de inzet van de vele vrijwilligers, sportclubs en zorginstellingen zouden de Special Olympics dan ook vast en zeker een groot succes worden. Het evenement zou bovendien in dezelfde periode vallen als de 100e Vierdaagse, wat een prachtig recept is voor een echte sportzomer.