Category

Ruimte & Bouwen

Opbrengst natuurstenen Plein ’44 gebruiken voor dekking kosten

By | Nieuws, Openbare ruimte, Ruimte & Bouwen

15 april 2015

Stadspartij DNF (De Nijmeegse Fractie) is verheugd dat het college de bestrating volledig gaat vervangen. Wij hebben van begin af aan aangegeven de bestrating van Plein 44 onaanvaardbaar te vinden.

DNF was ontzettend bezorgd over de problemen die de ongelijke stenen opleveren voor veel mensen met name ouderen en minder validen.

Wij dagen het college uit om de natuurstenen die overblijven te hergebruiken óf te verkopen zodat de vervanging kosten dekkend kan worden gedaan. Jean-Paul Broeren van Stadspartij DNF stelt daarbij voor om trotse Nijmeegse jongeren via het leer-werkplan de vervanging aan hun Plein 44 te realiseren.

Algemene beschouwing DNF op stadsbegroting 2015-2018

By | Dienstverlening & Burgerzaken, Economie & Toerisme, Integratie & Emancipatie, Jeugd, Maatschappelijke opvang, Nieuws, Ruimte & Bouwen, Seniorenbeleid, Veiligheid, Werk & Inkomen, Wonen, Zorg & Welzijn

Afgelopen woensdag heeft de Nijmeegse gemeenteraad de stadsbegroting 2015-2018 aangenomen. Het is gebruikelijk dat alle politieke partijen hun algemene beschouwing geven op deze begroting. Dit is de visie op het totale beleid. Hieronder vindt u de tekst van fractievoorzitter Albaer Hillen van DNF (De Nijmeegse Fractie)

Vóór de zomervakantie heeft de gemeenteraad het nieuwe coalitieakkoord besproken en de lijnen voor de komende 4 jaar uitgezet. De nieuwe stadsbegroting voor de jaren 2015 tot en met 2018 is conform deze afspraken opgemaakt.

Vanwege al de veranderingen die uit Den Haag op ons afkomen is het belangrijk dat we op brede thema’s sturen. Ik beperk me hier tot de grote uitdagingen die in 2015 op ons af komen.

In 2015 zullen zorg en hulp voor ouderen, jeugd en mensen met een beperking anders geregeld gaan worden. Ook veranderen de regelingen voor mensen met een bijstandsuitkering en voor mensen die vanwege hun beperking moeilijk werk kunnen vinden.

In het kader van WMO en Jeugd wordt er hard gewerkt aan het inrichten van de STIPS, de Sociale Wijkteams etc.  De benodigde contracten zijn getekend. Wij moeten ons realiseren dat de grote veranderingen vooral ook zorgen en onrust teweeg brengen. Mensen vragen zich af wat een en ander voor hun concrete situatie gaat betekenen (vaak ook financieel). We willen maatwerk leveren. En we gaan maatwerk leveren en zorg die mensen nodig hebben!  Maar het blijft óók mensenwerk, en fouten kunnen niet 100% uitgesloten worden. In 2015 is het alle hands aan dek.

Zorg staat daarbij centraal, maar het gevaar ontstaat dat we het algemeen welzijn en preventie vergeten. De sociale wijkagenda zal goed gevuld moeten worden, juist ook door de netwerken van wijkbewoners zelf. Wat betreft de jeugd zullen we samen moeten werken met de scholen en het schoolmaatschappelijk werk. Maatwerk per kind is de opdracht én de uitdaging, ook om schooluitval tegen te gaan.

Het bedrijfsleven heeft een speciale taak om via stageplekken en leer-werk-plekken mee te helpen om jongeren een goede start te maken op de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor jongeren met een arbeidshandicap. Maatwerk bij arbeidsbemiddeling is de essentie. Alle leden van het college van burgemeester en wethouders worden opgeroepen om hun contacten aan te wenden om hier een succes van te maken. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de wethouder binnenstad. De binnenstad die een van de grootste werkgevers in de stad is, zeker voor de lager opgeleiden in onze stad.

Naast Zorg en Arbeid is onze Woningbouw een belangrijke uitdaging. We hebben als Nijmegen het geluk dat we de komende jaren nog groeien in inwonertal. We hebben een flinke bouwopgave in Waalsprong en Waalfront en die moeten we versnellen. Ook hier moeten we alles uit de kast halen en ons laten inspireren door nieuwe ideeën die er overal in Nederland ontstaan rond bouwen en wonen.

Het college heeft de begroting goed in mekaar gezet; zelfs de vervelende berichten uit Den Haag van september zijn al verwerkt; een unicum in snel reageren. We verwachten van het college dat ze de afspraken rond de bezuinigingen nader invullen. We krijgen de komende jaren grote opdrachten rond Zorg, Welzijn, Arbeid en Wonen voor de kiezen waarbij vanuit Den Haag tegelijkertijd wordt bezuinigd. Dat betekent dat we veel van onze eigen wensen en ideeën op een laag pitje moeten zetten omdat we allereerst er voor willen zorgen dat de bewoners met de kleine beurs hier niet de dupe van worden.

Landelijke transities & bezuinigingen raken mensen. Laten we oog houden voor de zwakkeren in onze samenleving.

Maar, wij als De Nijmeegse Fractie hebben veel vertrouwen in de inzet van de Nijmegenaren.

We hebben in de stadsvisie niet voor niks geconstateerd dat we een WIJ-stad zijn. We laten elkaar niet in de steek. Dat is een groot goed wat ons het vertrouwen geeft dat we samen deze veranderingen aan zullen kunnen.

Albaer Hillen  Fractievoorzitter DNF (De Nijmeegse Fractie)

12 november 2014

 

 

Geen half werk met Plein ‘44

By | Nieuws, Openbare ruimte, Ruimte & Bouwen, Seniorenbeleid, Wijken, Zorg & Welzijn

Deeloplossing bestrating door looppaden te maken is een zachte heelmeester

DNF (De Nijmeegse Fractie) heeft als eerste partij al in oktober 2013 én februari 2014 de slechte bestrating op Plein 44 politiek aangekaart. Wij zijn onverminderd bezorgd over de problemen die de ongelijke stenen opleveren voor veel mensen. Ouderen, gebruikers van rolstoelen en rollators, moeders met kleine kinderen, dames met hakjes. Het blijft een ware survivaltocht. We houden ons hart vast als het gaat vriezen en er water blijft staan in de reliëfs van de stenen. Dan wordt het nog gevaarlijker.

In maart 2014 is hierover duidelijkheid beloofd.  Maar het oude college kwam veel te laat in actie en daarom zit het nieuwe college met een probleem. Die nu als oplossing voorstelt om een gladde goed begaanbare 3 meter brede wandelstrook langs de winkelpanden te gaan leggen. Een tussenoplossing want de rest van de hobbelige stenen blijven liggen.

Het betreft hier een letterlijke halve oplossing. Dit plein vraagt om toegankelijkheid, gastvrijheid, speelsheid en beleving. Dat is nu net juist wat we willen met onze stad. Het plein moet dan ook kruislings en van alle kanten te bewandelen zijn en niet alleen binnen de ‘’paadjes’’Er is hier maar een goede oplossing mogelijk. Het bestraten moet opnieuw met gewone begaanbare keien. Dat zei de toenmalige wethouder Hannie Kunst al in februari van dit jaar in De Gelderlander en DNF (De Nijmeegse Fractie) houdt daaraan vast.

DNF (De Nijmeegse Fractie) wil een volledig begaanbaar plein voor alle Nijmegenaren.

 

Afbeelding

Verkiezingsprogramma 2014-2018 = Puur Nijmeegs

By | Citymarketing, Cultuur, Cultuurhistorie, Dienstverlening & Burgerzaken, Economie & Toerisme, Groen & Recreatie, Integratie & Emancipatie, Jeugd, Klimaat & Energie, Maatschappelijke opvang, Mededelingen, Milieu, Milieu, Klimaat & Energie, Mobiliteit, Nieuws, Onderwijs, Openbare ruimte, Personeel & Organisatie, Regionale samenwerking, Ruimte & Bouwen, Seniorenbeleid, Sport, Veiligheid, Werk & Inkomen, Wijken, Wonen, Zorg & Welzijn

Verkiezingsprogramma: oproep om vooral lokaal te stemmen. 
De Nijmeegse Fractie stelt Nijmegen voorop. Verkiezingsprogramma DNF 2014-2018

Het Centraal Stationsgebied moet opnieuw worden ingericht, zodat de verschillende verkeersstromen veilig van elkaar gescheiden worden. De geschiedenis van Nijmegen moet veel beter voor het voetlicht gebracht worden door bijvoorbeeld de Donjon en het Vrijheidsmuseum. Bureau Toezicht van de gemeente moet veel meer optreden als gastheer/gastvrouw van onze stad, dan als wetshandhaver.

Aan de hand van deze en vele andere standpunten hebben de leden van de lokale partij De Nijmeegse Fractie op dinsdag 10 december het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2014-2018 vastgesteld.

Onderscheidend
De lokale verankering van een partij in de samenleving is veel belangrijker dan de landelijke politieke ideologie. De moderne netwerksamenleving vereist een andere manier van politiek bedrijven: dicht bij de burgers en op onderwerpen die burgers direct raken. Het is die aandacht voor het lokaal en regionaal belang die De Nijmeegse Fractie zo onderscheidend maakt in het krachtenveld van de Nijmeegse politiek. “Dit zijn redenen om lokaal te stemmen en niet volgen ideologische landelijke stromingen”, aldus de oproep van lijsttrekker Albaer Hillen van De Nijmeegse Fractie gisteravond.  

Simpele parkeerpalen
Andere items uit het programma zijn onder meer: grenzen stellen aan verkamering, de bus uit de Burchtstraat, het gebruik van parkeerpalen simpel houden, het meteen aanleggen van een Groene Buffer in Nijmegen West en Midden ter compensatie van de negatieve gevolgen van de nieuwe stadsbrug, en de steun die De Nijmeegse Fractie zal geven aan de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor NEC. Als het aan De Nijmeegse Fractie ligt, moet de gemeente een actievere rol vervullen bij het aantrekken van bedrijven. DNF kiest voor de Nijmeegse binnenstad en wijst retailontwikkeling in Ressen resoluut van de hand. De Nijmeegse Fractie is tegenstander van het plan om windmolens te plaatsen bij woonwijken.

Deze en vele andere speerpunten kunt u teruglezen in het complete verkiezingsprogramma: Verkiezingsprogramma DNF 2014-2018

 

Bouwmarkt in Ressen op losse schroeven?

By | Economie & Toerisme, Nieuws, Ruimte & Bouwen

Raadslid Leon Busschops heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over het bericht dat de gemeente Duiven een koopovereenkomst heeft gesloten met Hornbach. De bouwketen, die een plaats zou krijgen bij Ressen, heeft volgens wethouder Van der Meer nog wel steeds interesse in een vestiging bij Nijmegen. De fractie wil graag weten waar deze interesse uit bestaat en of dit al geleid heeft tot een koopovereenkomst met de gemeente Nijmegen.

We zijn bang dat er een overschot aan winkelvloeroppervlak in de regio gaat ontstaan als er na Duiven ook een vestiging in Ressen komt. Dit is, samen met het feit dat een retailpark in Ressen de doodsteek kan zijn voor onze binnenstad, reden voor De Nijmeegse Fractie om de wethouder te vragen om een nieuw raadsbesluit. We hopen dat ook coalitiepartijen GroenLinks, PvdA en D66 er dan voor kiezen om de plannen voor de vestiging van een bouwmarkt en retailpark in Ressen definitief te schrappen.

De bescherming van de binnenstad staat bij De Nijmeegse Fractie in ieder geval wel voorop.

Zorgen om nieuwe bestrating Plein ’44

By | Nieuws, Openbare ruimte, Ruimte & Bouwen

Fractielid Albaer Hillen heeft vragen gesteld aan het college van B&W  over de nieuwe bestrating van Plein ’44. Met name voor de bioscoop liggen de stenen schots en scheef.

Het vermoeden bestaat dat dit komt door auto’s die er overheen gereden zijn. De fractie vraagt zich dan ook af of dit deel van de bestrating wel in staat is om bevoorradingsverkeer te dragen.

De slechte staat van de bestrating leidt ook tot signalen van ouderen die vrezen dat ze met een rollator niet meer goed de binnenstad in kunnen komen.

De fractie heeft het college dan ook opgeroepen om snel te reageren op dit probleem.

DNF tegen Van der Valk op voorgestelde locatie

By | Nieuws, Ruimte & Bouwen

Tijdens de raadsvergadering van 2 oktober heeft De Nijmeegse Fractie (DNF) tegen de komst van een vestiging van de horecaketen Van der Valk nabij de kern van Lent gestemd. De afgelopen maanden heeft de komst van een Van der Valk de gemoederen in de samenleving en in de gemeenteraad behoorlijk bezig gehouden. Dit kwam onder andere tot uiting in de vele zienswijzen op het bestemmingsplan. Voor De Nijmeegse Fractie zijn met name de communicatie tijdens het proces en de bereikbaarheids- en parkeerproblematiek grote zorgpunten.

De fractie heeft ook bedenkingen bij de uiteindelijke locatiekeuze. Er zijn in de directe nabijheid van de voorgestelde locatie en ook elders in Nijmegen vergelijkbare locaties te vinden die voldoen aan de randvoorwaarden en die bovendien tot minder overlast en bezwaren leiden. Deze alternatieve locaties zijn niet zorgvuldig afgewogen. Ook de burgerparticipatie lijkt in dit dossier onvoldoende serieus genomen te zijn. Voor de horecaketen en het college is enkel deze locatie aan de orde. Daarmee zijn alternatieven niet bespreekbaar en is het de vraag of de huidige locatie passend is.

Voor DNF zijn de huidige berekeningen van de verkeersmodellen onvoldoende overtuigend. De huidige verkeerssituatie in Lent zorgt nu al voor veel gevaarlijke situaties door het grote aantal verkeersbewegingen over de verschillende kruisingen. Tijdens de inspraakronde hebben de inwoners nogmaals een krachtig pleidooi gehouden voor de verkeersveiligheid. Volgens het College van B&W komen er door middel van Dynamisch Verkeersmanagement en betere bebording aanzienlijk minder verkeersproblemen. De fractie twijfelt of die ambities waargemaakt kunnen worden. De fractie heeft de ingediende moties voor het langer openhouden van de tijdelijke fietsersbrug en het onderzoek naar meer parkeerplaatsen bij het station ondersteund.

De Nijmeegse Fractie heeft alle beschikbare informatie afgewogen en heeft niet anders kunnen concluderen dan dat de komst van Van der Valk op deze locatie niet verstandig is.

Rondleiding op bouwterrein Plein ’44

By | Nieuws, Ruimte & Bouwen, Wonen

Voorafgaand aan de politieke avond van 2 oktober heeft wethouder Kunst van ruimtelijke ordening een rondleiding gegeven op het bouwterrein van Plein ’44. Het project voorziet o.a. in een aantal woontorens (St. Joost, St. Jacob en St. Hubertus) en een parkeergarage voor auto’s en fietsen. Samen met de projectleider van ING Real Estate hebben de raadsleden diverse modelwoningen bekeken. Tijdens de Open Huizen Route op 5 oktober kan iedereen zelf een kijkje nemen. Namens De Nijmeegse Fractie waren Wiet Benda en Leon Busschops bij de rondleiding aanwezig.