Category

Regionale samenwerking

Leon Busschops te gast bij ‘Stem van de Stad’

By | Economie & Toerisme, Mobiliteit, Nieuws, Regionale samenwerking

Zondag 15 december was raadslid Leon Busschops te gast bij Stem van de Stad van N1. Presentatoren van de show, Koen en Frans (zie foto), hadden Leon uitgenodigd als co-host. Tijdens de uitzending is gesproken over o.a. het verkiezingsprogramma ‘Puur Nijmeegs’. In het vraaggesprek benadrukte ons raadslid het belang van samenwerking van Nijmegen met de regio Eindhoven, waar bedrijven als Philips, NXP en ASML verder groeien en behoefte hebben aan goed opgeleid personeel. Recentelijk heeft Minister Schultz van Haegen de Randstad en de regio Eindhoven aangewezen als economische kerngebieden. Helaas is deze status niet weggelegd voor de regio Arnhem-Nijmegen. Reden te meer volgens De Nijmeegse Fractie om de netwerken met Eindhoven te versterken. De lokale overheid kan hier een belangrijke faciliterende rol in vervullen door vertegenwoordigers van onderwijs- en onderzoeksinstellingen in contact te brengen met ondernemers. Ook is het noodzakelijk om de fysieke verbindingen
tussen beide regio’s te verbeteren. Busschops pleit voor een verbetering van knooppunt Paalgraven (A326-A50) en de verbreding van de spoorbrug bij Ravenstein.

Verkiezingsprogramma 2014-2018 = Puur Nijmeegs

By | Citymarketing, Cultuur, Cultuurhistorie, Dienstverlening & Burgerzaken, Economie & Toerisme, Groen & Recreatie, Integratie & Emancipatie, Jeugd, Klimaat & Energie, Maatschappelijke opvang, Mededelingen, Milieu, Milieu, Klimaat & Energie, Mobiliteit, Nieuws, Onderwijs, Openbare ruimte, Personeel & Organisatie, Regionale samenwerking, Ruimte & Bouwen, Seniorenbeleid, Sport, Veiligheid, Werk & Inkomen, Wijken, Wonen, Zorg & Welzijn

Verkiezingsprogramma: oproep om vooral lokaal te stemmen. 
De Nijmeegse Fractie stelt Nijmegen voorop. Verkiezingsprogramma DNF 2014-2018

Het Centraal Stationsgebied moet opnieuw worden ingericht, zodat de verschillende verkeersstromen veilig van elkaar gescheiden worden. De geschiedenis van Nijmegen moet veel beter voor het voetlicht gebracht worden door bijvoorbeeld de Donjon en het Vrijheidsmuseum. Bureau Toezicht van de gemeente moet veel meer optreden als gastheer/gastvrouw van onze stad, dan als wetshandhaver.

Aan de hand van deze en vele andere standpunten hebben de leden van de lokale partij De Nijmeegse Fractie op dinsdag 10 december het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2014-2018 vastgesteld.

Onderscheidend
De lokale verankering van een partij in de samenleving is veel belangrijker dan de landelijke politieke ideologie. De moderne netwerksamenleving vereist een andere manier van politiek bedrijven: dicht bij de burgers en op onderwerpen die burgers direct raken. Het is die aandacht voor het lokaal en regionaal belang die De Nijmeegse Fractie zo onderscheidend maakt in het krachtenveld van de Nijmeegse politiek. “Dit zijn redenen om lokaal te stemmen en niet volgen ideologische landelijke stromingen”, aldus de oproep van lijsttrekker Albaer Hillen van De Nijmeegse Fractie gisteravond.  

Simpele parkeerpalen
Andere items uit het programma zijn onder meer: grenzen stellen aan verkamering, de bus uit de Burchtstraat, het gebruik van parkeerpalen simpel houden, het meteen aanleggen van een Groene Buffer in Nijmegen West en Midden ter compensatie van de negatieve gevolgen van de nieuwe stadsbrug, en de steun die De Nijmeegse Fractie zal geven aan de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor NEC. Als het aan De Nijmeegse Fractie ligt, moet de gemeente een actievere rol vervullen bij het aantrekken van bedrijven. DNF kiest voor de Nijmeegse binnenstad en wijst retailontwikkeling in Ressen resoluut van de hand. De Nijmeegse Fractie is tegenstander van het plan om windmolens te plaatsen bij woonwijken.

Deze en vele andere speerpunten kunt u teruglezen in het complete verkiezingsprogramma: Verkiezingsprogramma DNF 2014-2018