Facebook Pixel
Category

Klimaat & Energie

Financiële discipline is ook duurzaam!

By | Klimaat & Energie, Nieuws

Al enige tijd woedt er een discussie in en rond de gemeenteraad over de lening van 100.000 euro aan Het Groene Hert, de voormalige klimaatwinkel uit de Burchtstraat die inmiddels failliet is. De lening is door het faillissement niet meer terug te krijgen. Het college heeft in onze ogen dan ook niet goed gelet op de (financiële) kaders die er door de gemeenteraad zijn gesteld.

Tijdens de Politieke Avond van 18 december zal er gesproken worden over de vervolgtaken van de ‘loketfunctie duurzaam wonen’ en ‘energieaanpak Nijmegen’. Het college is van plan om wederom een nieuwe financiële bijdrage beschikbaar te stellen. De Nijmeegse Fractie, die staat voor solide financiën, vindt dit een slecht plan.

Aanstaande woensdag zal raadslid Leon Busschops daarom, samen met de VVD en het CDA, een motie indienen met het verzoek om deze plannen in te trekken. Het financiële knelpunt dat door Het Groene Hert is veroorzaakt, zou eerst opgelost moeten worden. Dit geld kan gevonden worden binnen het begrotingsprogramma ‘Klimaat en Energie’. Hiermee kan de volledige lening direct worden afgelost en wordt deze schuld niet doorgeschoven naar 2014.

 

Verkiezingsprogramma 2014-2018 = Puur Nijmeegs

By | Citymarketing, Cultuur, Cultuurhistorie, Dienstverlening & Burgerzaken, Economie & Toerisme, Groen & Recreatie, Integratie & Emancipatie, Jeugd, Klimaat & Energie, Maatschappelijke opvang, Mededelingen, Milieu, Milieu, Klimaat & Energie, Mobiliteit, Nieuws, Onderwijs, Openbare ruimte, Personeel & Organisatie, Regionale samenwerking, Ruimte & Bouwen, Seniorenbeleid, Sport, Veiligheid, Werk & Inkomen, Wijken, Wonen, Zorg & Welzijn

Verkiezingsprogramma: oproep om vooral lokaal te stemmen. 
De Nijmeegse Fractie stelt Nijmegen voorop. Verkiezingsprogramma DNF 2014-2018

Het Centraal Stationsgebied moet opnieuw worden ingericht, zodat de verschillende verkeersstromen veilig van elkaar gescheiden worden. De geschiedenis van Nijmegen moet veel beter voor het voetlicht gebracht worden door bijvoorbeeld de Donjon en het Vrijheidsmuseum. Bureau Toezicht van de gemeente moet veel meer optreden als gastheer/gastvrouw van onze stad, dan als wetshandhaver.

Aan de hand van deze en vele andere standpunten hebben de leden van de lokale partij De Nijmeegse Fractie op dinsdag 10 december het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2014-2018 vastgesteld.

Onderscheidend
De lokale verankering van een partij in de samenleving is veel belangrijker dan de landelijke politieke ideologie. De moderne netwerksamenleving vereist een andere manier van politiek bedrijven: dicht bij de burgers en op onderwerpen die burgers direct raken. Het is die aandacht voor het lokaal en regionaal belang die De Nijmeegse Fractie zo onderscheidend maakt in het krachtenveld van de Nijmeegse politiek. “Dit zijn redenen om lokaal te stemmen en niet volgen ideologische landelijke stromingen”, aldus de oproep van lijsttrekker Albaer Hillen van De Nijmeegse Fractie gisteravond.  

Simpele parkeerpalen
Andere items uit het programma zijn onder meer: grenzen stellen aan verkamering, de bus uit de Burchtstraat, het gebruik van parkeerpalen simpel houden, het meteen aanleggen van een Groene Buffer in Nijmegen West en Midden ter compensatie van de negatieve gevolgen van de nieuwe stadsbrug, en de steun die De Nijmeegse Fractie zal geven aan de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor NEC. Als het aan De Nijmeegse Fractie ligt, moet de gemeente een actievere rol vervullen bij het aantrekken van bedrijven. DNF kiest voor de Nijmeegse binnenstad en wijst retailontwikkeling in Ressen resoluut van de hand. De Nijmeegse Fractie is tegenstander van het plan om windmolens te plaatsen bij woonwijken.

Deze en vele andere speerpunten kunt u teruglezen in het complete verkiezingsprogramma: Verkiezingsprogramma DNF 2014-2018